Gå rett til innhold
<
<
Maskinlæring for jordobservasjon fra drone og satellitt

Maskinlæring for jordobservasjon fra drone og satellitt

Automatiserer analyser av bilder og målinger

I jordobservasjon fra drone og satellitt brukes maskinlæring til å automatisere analysen av bilder og målinger. Ved NORCE jobber vi for eksempel med å utvikle systemer som oppdager snøskred og forutser faren for nye snøskred ut fra tilgjengelige satellittbilder – uten at det krever menneskelig fortolkning.

Vi forsker også på hvordan maskinlæring kan hente ut informasjon om polare lavtrykk og beregne hvor de vil treffe kysten. Et annet viktig område vi jobber med er å hente ut informasjon om havvindparker, hvor de bør plasseres og hvordan de kan drives mest effektivt.

Kontaktperson
Jakob Grahn

Jordobservasjon Forsker - Tromsø

jgra@norceresearch.no

+47 462 86 095

Maskinlæring er en betegnelse på metoder som bruker matematikk, statistikk og informatikk til å lære datamaskiner å finne ukjente mønster og sammenhenger gjennom å analysere store og små datasett. Som en del av fagområdet kunstig intelligens har maskinlæring inntatt og forvandlet alle samfunnssektorer, inkludert hvordan vi bruker drone og satellitt til å overvåke og kartlegge jorda.


Polar low detection, ,

Tolkbar kunstig intelligens

Automatisk tolkning av satellittbilder over Barentshavet. De varme fargene som er lagt over satellittbildet framhever hvilke deler av bildet som er avgjørende for at det nevrale nettverket mener dette er et polart lavtrykk. Figur: Jakob Grahn, NORCE

Moderne maskinlæring baserer seg mye på programmerte modeller av den menneskelige hjernen, såkalte kunstige nevrale nettverk. Disse har ført til noen av de største og mest kjente framskrittene innafor kunstig intelligens de siste årene. For å kunne ta nye steg er det viktig å kunne kombinere disse kunstige «hjernene» med modeller av naturen og fysikkens lover. Det er i dette skjæringspunktet NORCE har sin ekspertise: Vi kan både maskinlæring, måleprinsippene til instrumentene som flyr på satellitter og droner, og fysikken som beskriver det vi måler på – enten det er hav og land eller is og snø.

Avalanche network square, ,

Beregningsstruktur

Kunstig nevralt nettverk som prosesserer radarbilder fra satellitt og digitale høydekart for å kartlegge områder hvor det er gått snøskred. Figur: Jakob Grahn, NORCE

Forskerteamet

Jakob Grahn

Forsker - Tromsø
jgra@norceresearch.no

+47 462 86 095

Thomas Johansen

Seniorforsker - Tromsø
thjo@norceresearch.no
+47 56 10 78 42

Stian Normann Anfinsen

Seniorforsker - Tromsø
stia@norceresearch.no
+47 56 10 78 43
+47 906 56121 (mobile phone)

Jonas Nordhaug Myhre

Seniorforsker - Tromsø
jonm@norceresearch.no
+47 56 10 78 51

Tilknyttede forskningsgrupper:

Forskergrupper
Forskergrupper