Gå rett til innhold
<
<
Kjell

Kjell Arild Høgda

Forskningsleder Jordobservasjon

kjho@norceresearch.no
+47 934 18 859
Tromsø Forskningspark, Sykehusvn 23, 9019 Tromsø

Kjell Arild Høgda

Divisjon

Energi og teknologi

Forskergrupper

Jordobservasjon

Mer info om Kjell

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin