Gå rett til innhold
<
<
Heidi

Heidi Hindberg

Seniorforsker

hehi@norceresearch.no
+47 478 37 083
Tromsø Forskningspark, Sykehusvn 23, 9019 Tromsø

Jeg er seniorforsker på Jordobservasjonsgruppen i Teknologi-avdelingen av NORCE. Jeg er utdannet fysiker innenfor feltet signalbehandling, og jobber med utvikling og implementering av algoritmer for å trekke ut informasjon av digitale signaler.

I Jordobservasjonsgruppa jobber vi mest med bilder tatt fra Syntetisk Aperture Radar (SAR) på satellitter som går i bane rundt jorda. Mitt hovedfokus er på programvareutvikling for InSAR, der vi bruker SAR bilder til å måle deformasjon og endringer i bakken helt ned på millimeternivå. I tillegg jobber jeg endel med operasjonalisering av programvare, særlig for bruk av SAR til å estimere vind på havoverflaten.

Heidi Hindberg

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

Jordobservasjon

Forskergrupper

Jordobservasjon

Mer info om Heidi

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin