Gå rett til innhold
<
<
Heidi

Heidi Hindberg

Seniorforsker

hehi@norceresearch.no
+47 478 37 083
Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Jeg er seniorforsker på Jordobservasjonsgruppen i Teknologi-avdelingen av NORCE. Jeg er utdannet fysiker innenfor feltet signalbehandling, og jobber med utvikling og implementering av algoritmer for å trekke ut informasjon av digitale signaler.

I Jordobservasjonsgruppa jobber vi mest med bilder tatt fra Syntetisk Aperture Radar (SAR) på satellitter som går i bane rundt jorda. Mitt hovedfokus er på programvareutvikling for InSAR, der vi bruker SAR bilder til å måle deformasjon og endringer i bakken helt ned på millimeternivå. I tillegg jobber jeg endel med operasjonalisering av programvare, særlig for bruk av SAR til å estimere vind på havoverflaten.

Heidi Hindberg

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

Jordobservasjon

Forskergrupper

Jordobservasjon

Mer info om Heidi

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Comparison of Simulated Offshore Wind Farm Wakes and SAR Images – International Journal of Offshore and Polar Engineering 2022
Satellite-Based National Intertidal-Zone Mapping of Continental Norway with Sentinel-1&2 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Advanced Sentinel-1 Analysis Ready Data for Africa (ESA EO4SD: SAR-4-Africa), D5 – Final Report – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Multi-Temporal and Multi-Frequency SAR Analysis for Forest Land Cover Mapping of the Mai-Ndombe District (Democratic Republic of Congo) – Remote Sensing 2019
Recent acceleration of a rock glacier complex, Ádjet, Norway, documented by 62 years of remote sensing observations – Geophysical Research Letters 2018
Kartlegging av 3D-bevegelsesmønstre på Gámanjunni 3, Kåfjord, Troms. (14/2017) – Norut 2017
A method for automated snow avalanche debris detection through use of synthetic aperture radar (SAR) imaging – Earth and Space Science 2016
Bakkebaserte radarmålinger i etterkant av leirskred i Sørkjosen 10.05.2015. (13/2015) – Norut 2015
Forest and forest change mapping with C-and L-band SAR in Liwale, Tanzania – International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 2015
Validation of Envisat ASAR based lake ice maps on lake Päijänne – 2012
A monitoring system for glaciers on Svalbard based on Envisat ASAR wide swath data – 2012
Estimation of Ambiguity Functions With Limited Spread – IEEE Transactions on Signal Processing 2010
Thresholding the ambiguity function – Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing 2008
Generalized Spectral Coherences for Complex-Valued Harmonizable Processes – IEEE Transactions on Signal Processing 2007
Se alle publikasjoner på Cristin