Gå rett til innhold
<
<
Hannah

Hannah Ming Siu Vickers

Forsker II

havi@norceresearch.no
+47 976 98 848
Tromsø Forskningspark, Sykehusvn 23, 9019 Tromsø

Jeg har bakgrunn i fysikk og mottok MPhys i Fysikk med atmosfærisk fysikk fra University of Wales Aberystwyth i 2007. Jeg fikk doktorgraden fra University of Leicester (Storbritannia) med spesialisering i radar diagnostikk av ionosfæren i slutten av 2010. En lidenskap for fjellsport gjorde at jeg i 2011 flyttet til Tromsø for å begynne en postdoktorstilling ved UiT i Institutt for Fysikk og Teknologi og jeg fikk jobbe videre med utvikling av metoder for å avlede termosfæriske parametre fra EISCAT-radar data.

Etter et par i Tromsø oppdaget jeg en voksende interesse for topptur og skredkunnskap og dette førte til min stilling som forsker ved NORCE (da Norut) fra 2014, hvor jeg begynte å jobbe med fjernmåling av snø med satellittbaserte radar og bidro til utvikling av en algoritme for automatisk deteksjon og overvåking av snøskred i Syntetisk Apertur Radar (SAR) data. Denne metoden er nå blitt operasjonalisert og tatt i bruk av Norges skredvarslingstjeneste i NVE.

Jeg jobber nå i avdeling Klima og Miljø og er engasjert i bruk av både optiske og radar sensorer til å overvåke snødekke og snødekketilstand, særlig på Svalbard og hvordan disse kobles til klimaendringer i polare områder. Jeg er spesielt interessert i rain-on-snow (ROS) eventer pga sine diverse konsekvenser for både det fysiske miljøet og terrestriske og marine økosystemer.

Personlig hjemmeside (ikke-faglig innhold!): https://peakbook.org/hmsv1

Hannah Ming Siu Vickers

Divisjon

Klima og miljø

Forskergrupper

Regionalt klima og klimaservice

Mer info om Hannah

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter

Aktuelt