Gå rett til innhold
<
<
Skredfare og risiko

Skredfare og risiko

Massebevegelse av snø, stein eller jord i skråninger forårsaker store farer i fjellområder globalt. Snøskred er den dødeligste geofaren i Norge (ca. 7 drepte per år), på grunn av kombinasjonen av terreng- og snøegenskaper, samt meteorologiske variabler som gjør dem spesielt følsomme for klimatiske variasjoner. Samtidig er snøskred utfordrende å varsle. Geologiske skred (fjellskred, steinsprang, jordskred eller kvikkleireskred) kan også true infrastruktur og befolkning dersom de skjer i befolkede områder eller i daler/fjorder der de kan generere flom eller flodbølger. Endring i bakketemperatur (tele mm.) og nedbørsmengde påvirker også skreddynamikk. Klimaendringer har derfor innvirkning på stabiliteten til bakken, men denne relasjonen er fortsatt dårlig forstått.

NORCE har stor tverrfaglig kompetanse innen de fleste områder relatert til skred (ulike typer snøskred og geologiske skred). Vi kan bidra til å:

  • Utvikle avanserte bakke-, luft- og satellittbaserte systemer for overvåking av snøskred og jordskred, og integrere observasjoner gjennom visualiserings-, analyse- og AI-baserte prediksjonssystemer (Teknologi).
  • Forstå miljøfaktorenes og klimaendringenes virkning på skredprosesser (Klima og miljø).
  • Evaluere risikoen for befolkning og infrastruktur, utforme skadebegrensende løsninger og tilpasningsstrategier sammen med lokalsamfunn og offentlige interessenter (Helse og samfunn).

Ambisjonen vår er at NORCE skal levere viktige komponenter til skredovervåkning, -varsling og -beredskap slik at samfunnet kan være forberedt på fremtidens klima.

Line Rouyet/NORCE, , Sketch Skredsenter Nettsida NO, ,

Kilde:
Line Rouyet/NORCE

Tilknyttede forskningsgrupper

Jordobservasjon
Jordobservasjon