Gå rett til innhold
<
<
Romskrot

Romskrot

Hva er romskrot?

Romskrot er menneskeskapte objekter i verdensrommet som ikke har et eget formål eller oppdrag. For eksempel:

  • Ødelagte satellitter
  • Rakettkropper
  • Tapte verktøy
  • Avfall fra kollisjoner eller eksplosjoner
  • Søppel fra bemannet romfart
Romskrot, ,

Romskrot

Totalt 200 000 objekter. Bare objekter >15 cm vises i denne figuren.

Hva er problemet med romskrot?

Romskrot i jordens bane reiser med flere km/s (hypervelocity). Selv en liten gjenstand har enorm kinetisk energi. Den kan skade eller ødelegge satellitter og utgjøre en fare for astronauter. Det er i praksis umulig å skjerme seg mot romskrot, og hvert sammenstøt genererer flere objekter. Hvis romskrotet ikke blir kartlagt, vil aktivitet i rommet bli umulig. Bortsett fra skrotet som befinner seg i lavere baner, vil objekter forbli i verdensrommet i århundrer eller årtusener!

Hvorfor er dette viktig?

Satellitter er avgjørende i det moderne samfunn. Vi bruker dem til navigasjon og posisjonering (GNSS), kommunikasjon, miljøovervåking, værvarsling og katastrofeovervåking (geofarer (geohazards), stormer, flom, snøskred). Satellitter brukes også til kartlegging og arealbruk, i tillegg til å utforske universet (f.eks. Hubble, JWST).

Hva blir gjort?

Overvåkning

  • Oppdatere oversikt over romskrotobjekter

Forebygging

  • Krav om lav feilprosent på nye oppdrag
  • Planlegge avslutning av oppdrag (de-orbiting)
  • Manøvrer for å unngå kollisjon

Skadebegrensning

  • Eksperimenter for å fange opp skrot

Møt forskerteamet:

Tom Grydeland

Seniorforsker - Tromsø
tgry@norceresearch.no

+47 452 21 330

Robert Ricker

Seniorforsker - Tromsø
rori@norceresearch.no
+47 56 10 78 40

Forskningsgruppe:

Jordobservasjon
Jordobservasjon