<
<
Jelte van Oostveen

Jelte van Oostveen

Forsker

jeoo@norceresearch.no
+47 56 10 78 41
Siva Innovasjonssenter, Sykehusvn 21, 9019 Tromsø

Jelte van Oostveen

Divisjon

Energi og teknologi

Forskergrupper

Jordobservasjon

Mer info om Jelte van Oostveen

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Aktuelt

Aktuelt

Forskerne setter blikket mot Antarktis