Gå rett til innhold
<
<
Fiberoptisk sensorteknologi

Fiberoptisk sensorteknologi

Vi utvikler nye nøyaktige måleinstrument

NORCE har omfattende kompetanse innen utvikling og bruk av banebrytende fiberoptiske sensorteknologier. Vi bruker fiberoptiske kabler for å måle temperatur, trykk, belastning, form, akustikk og kjemiske parameter. Målinger kan gjøres på kabler som er flere km i lengde med en rommelig oppløsing så høy som en cm.

Vi utvikler ny teknologi i tett samarbeid med ulike aktører i privat og offentlig sektor. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å samarbeide med oss

Kontakt
Peter James Thomas (NORCE)

Målevitenskap Sjefsforsker - Bergen

peth@norceresearch.no

+47 911 31 378

Eksempler på fiberoptiske sensorteknologier NORCE jobber med

Distribuert akustisk måling (DAS)

NORCE har utviklet egen Distribuert akustisk måling (DAS) teknologi. Teknologien brukes som forskningsplattform i forskjellige prosjekter, og gir brukerne tilgang til rådata. Teknologien er basert på analyse av tilbakespredte signaler fra laserpulser som forplanter seg i en optisk fiber, noe som gir en romlig måling langs hele fiberen.

Vi bruker DAS-teknologien i ulike prosjekter som for eksempel til vei og bane, CO2-lagring og prosessovervåking. I SFI «Smart Ocean» ser vi på hvordan vi kan benytte eksisterende kommunikasjonskabler på havbunnen til å overvåke støy i havet.

Å kombinere kunstig intelligens og fotonikk har blitt et nytt forskningsfelt. Gjennom teknologikonvergens øker vi potensialet for den ene teknologien ved hjelp av det andre. NORCE jobber tverrfaglig med å utnytte synergien mellom fotonikk og maskinlæring / kunstig intelligens. Ett eksempel på dette er KPN-prosjektet DIFIPRO hvor DAS og maskin læring brukes til å detektere små sammensettingsendringer i flerfase fluidstrømminger i rør.

Distribuert kjemisk måling (DCS)

NORCE utvikler fiberoptisk teknologi for distribuert kjemisk måling (DCS).

Gjennom et Forskningsråds-finansiert grensesprengende prosjekt, har forskerne våre utviklet en distribuert vannsensor som hjelper energisektoren med å utføre målrettet inspeksjon av korrosjon under isolasjon (CUI).

I tillegg til utvikling av en distribuert vannsensor samarbeider NORCE også med andre og ser på utvikling av DCS-teknologier for miljøovervåking. Dette bygger på NORCE sin kompetanse innen distribuerte fibermålinger og optisk punktsensor for miljøovervåking. NORCE jobber blant annet med utvikling av distributerte salinitet, pH og CO2 sensor for havovervåking og CO2 lagrings applikasjoner, og sensorer for deteksjon av hydrokarbon lekkasjer.

Distribuert temperaturmåling (DTS)

NORCE har bred erfaring i bruk av distribuerte temperaturmålinger (Distributed Temperature Sensing, DTS).

Vi er involvert i prosjekter som bruker distribuert fiber målinger innenfor geotermisk energi, overvåking av høy temperatur smelteovn og CO2 lagring.

Distribuert snø og skredvarslingsystem

I Forskningsrådets ENERGIX-program leder NORCE det radikalt nyskapende forskerprosjektet MESSENGER-SWE. Målet med prosjektet er å forbedre prognosemodeller for avrenning av smeltevann, som hydrokraftselskapene bruker til å optimere produksjon. Her benytter vi fiberoptisk teknologi for å gi nøyaktige målinger av snøvannekvilent som trengs for å forbedre modellene. Snøen som er akkumulert i fjellområdene representerer en viktig energilagring i det nasjonale og internasjonale energisystemet.

Denne teknologien kan også muligens brukes til overvåking av skred.

Relevante forskergrupper

Forskergrupper
Forskergrupper

Relaterte prosjekter

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter

Relaterte testfasiliteter