Gå rett til innhold
<
<
Line

Line Rouyet

Seniorforsker

liro@norceresearch.no
+47 405 52 235
Tromsø Forskningspark, Sykehusvn 23, 9019 Tromsø

Line Rouyet

Divisjon

Energi og teknologi

Forskergrupper

Jordobservasjon

Mer info om Line

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin