Gå rett til innhold
<
<
Genteknologi, miljø og samfunn

Genteknologi, miljø og samfunn

Trygg bruk av bioteknologi

Genteknologi, miljø og samfunn driver forskning og forskningsbasert virksomhet med et mål om å bidra til trygg bruk av bioteknologi.

Forskningsgruppa arbeider innen tre ulike forskningstemaer:

· Antimikrobiell resistens i miljøet i et en-helse perspektiv

· ELSA (etiske, juridiske, samfunns- og bærekraftaspekter) og RRI (ansvarlig forskning og innovasjon) ved nye teknologier

· Biosikkerhet ved GMO og genredigering


Forskningsgruppa er nasjonalt kompetansesenter for biosikkerhet og har et spesielt ansvar for å frembringe faglig kunnskap om bruk av GMO etter genteknologiloven til miljømyndighetene. Dette inkluder kunnskap om helse- og miljøvirkninger knyttet til bruk av GMO, samt et faglig grunnlag for å vurdere kriteriene for bærekraft, samfunnsnytte og etikk.

Kontaktperson
Odd-Gunnar Wikmark

Genteknologi, miljø og samfunn Forskningsleder Genteknologi, miljø og samfunn - Tromsø

ogwi@norceresearch.no
+47 56 10 78 84

Møt forskerteamet

Odd-Gunnar Wikmark

Forskningsleder Genteknologi, miljø og samfunn - Tromsø
ogwi@norceresearch.no
+47 56 10 78 84

Anne Ingeborg Myhr

Avdelingsleder Bioteknologi og sirkulærøkonomi - Tromsø
anmy@norceresearch.no
+47 56 10 78 80

Arinze Stanley Okoli

Forsker II - Tromsø
arok@norceresearch.no
+47 56 10 78 85

Sarah Zanon Agapito

Forsker I - Tromsø
saag@norceresearch.no
+47 56 10 78 87

Torill Blix

Post Doc - Tromsø
tobl@norceresearch.no
+47 56 10 78 89

Trine Antonsen

Forsker II - Tromsø
tria@norceresearch.no
+47 56 10 78 88

Idun Merete Grønsberg

Forsker II - Tromsø
idgr@norceresearch.no
+47 56 10 78 83

Jennifer Ann Lillebo Nunn

Forsker II - Tromsø
jenu@norceresearch.no
+47 56 10 78 86

Saminathan Subburaj

Forsker II - Tromsø
sasu@norceresearch.no
+47 56 10 78 93

Tim Dassler

Forsker III - Tromsø
timd@norceresearch.no
+47 56 10 78 91

Philomena Chu

Forsker II - Tromsø
pchu@norceresearch.no
+47 56 10 78 94

Thanh Tam Tran

Post Doc - Tromsø
tran@norceresearch.no
+47 56 10 78 95

Terje Vasskog

Forsker II - Tromsø
teva@norceresearch.no

Forskergruppa har status som nasjonalt kompetansesenter i biosikkerhet

Besøk senterside
Se alle prosjekter