Gå rett til innhold
<
<
Antimikrobiell resistens i miljøet

Antimikrobiell resistens i miljøet

Antimikrobiell resistens i miljøet

Antimikrobiell resistens (AMR) vokser raskt og er anerkjent som en av vår tids største trussel mot global helse. AMR har imidlertid alltid vært tilstede i naturen, lenge før vi begynte å bruke antibiotika, men menneskets påvirkning på miljøet har drevet fram en økt mengde AMR og antibiotikaresistente bakterier (ARB). ARG/ARB finnes i alle miljø, ferskvann, saltvann og på land. Verdens helseorganisasjon WHO, anbefaler nå at problemer som antibiotikaresistens håndteres gjennom en tverrfaglig tilnærming under prinsippet om at vår helse utvikles i samspill med naturen og kan ikke sees på som noe som står alene. Dette kalles for konseptet om «One Health» eller én helse.

Vi mangler kunnskap om utbredelsen av antimikrobielle gener og resistente bakterier i miljø som vann, sedimenter og i ville dyr, og om hvordan disse genene og bakteriene kan spres seg. GenØk ligger lokalisert i arktisk, og vi har dermed en unik mulighet for å undersøke disse miljøene for bedre å forstå potensialet for spredning og negativ påvirkning på vår helse. Vi har gjennomført flere studier som er publisert i rapports form.

I vår forskningsgruppe bruker vi fenotypiske og molekylærbiologiske metoder for å studere utbredelsen av AMR og for å forstå hva som bidrar til at disse genene og bakteriene kan spres på en uønsket måte. Vi har undersøkt reinsdyr, hval, sel, griser, arktiske landbruksmiljø, og sedimenter i hav. Vårt fokus ligger nå på vannbåren spredning av antimikrobiell resistens, spesielt gjennom avløpsvann.

Kontaktperson
Odd-Gunnar Wikmark

Genteknologi, miljø og samfunn Forskningsleder Genteknologi, miljø og samfunn - Tromsø

ogwi@norceresearch.no
+47 56 10 78 84

Tilknyttet forskningsgruppe

Genteknologi, miljø og samfunn
Genteknologi, miljø og samfunn