Gå rett til innhold
<
<
Molekylær analyse av GMOer og genredigering

Molekylær analyse av GMOer og genredigering

Vi studerer effekter av moderne genteknologier

Hovedfokuset til forskningsområdet molekylære analyser av GMOer og genredigering er å utvikle metoder og modeller for å studere effekter av moderne genteknkologier på den modifiserte organismen, samt effekter ved bruk på helse og miljø.

Vårt genredigeringslaboratorium har et høyt inneslutningsnivå (S2) som tillater forskning på GMOer og genredigerte organismer. I tillegg har vi ekspertise på bruk av CRISPR, -omics metoder, celledyrkning, flowcytometri (FACS), konfokal mikroskopering, samt andre molekylærbiologiske metoder. For tiden jobber vi med å etablere en genetisk platform som vil kunne støtte funksjonelle analyser av genomet som kan avdekke hvordan genetiske forandringer fører til endring i fenotype. Vi benytter oss av dyre- og plantecellemodeller fra flere arter som inkluderer laks, gris, soyabønner, mais og arabidopsis, disse er genredigert ved bruk av CRISPR.

Formålet med vår forskning er å bruke nye genteknologier til å finne løsninger på biosikkerhetsaspekter knyttet til uventede effekter, som ikke-mål effekter og pleiotropiske (flere effekter) og hvordan disse kan ha innvirkning på organismer. Videre er vi interessert i å belyse hvordan mutasjoner forårsaket av CRISPR/Cas9 kan skilles fra andre typer mutasjoner i genomet. Denne kunnskapen vil være høyst relevant for identifisering, risikovurdering og overvåkning av genredigerte produkter.

I tillegg legger vi stor vekt på å integrere dialog med interessenter og andre målgrupper for CRISPR teknologien i prosjekter som en del av en strategi for ansvarlig forskning og innovasjon (RRI).

Kontaktperson
Arinze Stanley Okoli

Genteknologi, miljø og samfunn Forsker II - Tromsø

arok@norceresearch.no
+47 56 10 78 85

Møt forskerteamet:

Arinze Stanley Okoli

Forsker II - Tromsø
arok@norceresearch.no
+47 56 10 78 85

Sarah Zanon Agapito

Forsker I - Tromsø
saag@norceresearch.no
+47 56 10 78 87

Jennifer Ann Lillebo Nunn

Forsker II - Tromsø
jenu@norceresearch.no
+47 56 10 78 86

Idun Merete Grønsberg

Forsker II - Tromsø
idgr@norceresearch.no
+47 56 10 78 83

Saminathan Subburaj

Post Doc - Tromsø
sasu@norceresearch.no
+47 56 10 78 93

Philomena Chu

Forsker II - Tromsø
pchu@norceresearch.no
+47 56 10 78 94

Tilknyttet forskningsgruppe

Genteknologi, miljø og samfunn
Genteknologi, miljø og samfunn