Gå rett til innhold
<
<
Saminathan

Saminathan Subburaj

Post Doc

sasu@norceresearch.no
+47 56 10 78 93
Tromsø Forskningspark, Sykehusvn 23, 9019 Tromsø

Saminathan Subburaj

Divisjon

Klima og miljø

Forskergrupper

Genteknologi, miljø og samfunn

Mer info om Saminathan

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter