Gå rett til innhold
<
<
Etiske, juridiske og samfunnsaspekter ved nye teknologier (ELSA)

Etiske, juridiske og samfunnsaspekter ved nye teknologier (ELSA)

ELSA er en tverrfaglig tilnærming til ansvarlig og bærekraftig forskning og innovasjon.

ELSA står for etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter ved nye teknologien, og er en tverrfaglig tilnærming til ansvarlig og bærekraftig forskning og innovasjon.

Fagområdet ligger inn under forskningsgruppen Genteknologi, miljø og samfunn og omfatter forskning, rådgivning og kapasitetsbygging på de filosofiske, politiske, kulturelle og sosioøkologiske aspektene ved anvendelse av ny teknologi, som genredigering. Forskerne deltar aktivt i store prosjekter innen ELSA som ReWrite og CRISPRsalmon samt nasjonal nettverk innen ansvarlig forskning og innovasjon (RRI), som AFINO.

ELSA-gruppen integrerer bioteknologi, samfunnsvitenskap og humaniora i tverrfaglige prosjekter der forskerne jobber både i, men også utenfor, eget fagfelt. Vi er spesielt opptatt av å utforske nye og kreative former for kommunikasjon og samarbeid på tvers av ulike kunnskapsområder. ELSA-tilnærmingen handler også om å involvere ulike interessegrupper i vårt arbeid. Dette inkluderer befolkningen, politiske grupperinger, sivilsamfunnsorganisasjoner, industri, forskere, bønder, gründere og forsknings- og innovasjonsfondsmedarbeidere.

Kontaktperson:
Trine Antonsen

Genteknologi, miljø og samfunn Forsker II - Tromsø

tria@norceresearch.no
+47 56 10 78 88

Gjennom arbeidet med policy-rapporter, kronikker og øvrig deltakelse i den offentlige debatten om forsvarlig bruk av nyteknologi ligger forskningen i ELSA tett på nasjonal og internasjonal politikk. Den siste tiden har vi spesielt arbeidet med det juridiske rammeverket for genmodifiserte organismer, slik som Norges, Genteknologilov, og effektene av eventuelle endringer, Både i Norge og i EU er det pågående prosesser rundt dette. Feltet vi arbeider innenfor faller inn under miljøhumaniora. Dette er et felt som kjennetegnes av at humanister og naturvitenskapene kommer sammen for å undersøke og utvikle underliggende begrep, antagelser, kulturelle og historiske forutsetninger for miljø- og bærekraftsforskning. Gruppens ambisjon er derfor ikke bare til å bidra til ny humanistisk kunnskap om natur og miljø, men også nye hypoteser og nytt forskningsdesign innenfor både naturvitenskaplig miljøforskning og samfunnsnyttig innovasjon i et grønt skifte.

Møt forskerteamet:

Trine Antonsen

Forsker II - Tromsø
tria@norceresearch.no
+47 56 10 78 88

Anne Ingeborg Myhr

Avdelingsleder Bioteknologi og sirkulærøkonomi - Tromsø
anmy@norceresearch.no
+47 56 10 78 80

Torill Blix

Post Doc - Tromsø
tobl@norceresearch.no
+47 56 10 78 89

Tim Dassler

Forsker III - Tromsø
timd@norceresearch.no
+47 56 10 78 91

Sigfrid Kjeldaas

Post Doc - Tromsø
sikj@norceresearch.no
+47 56 10 78 90

Genteknologi, miljø og samfunn