Lab1photo 1368x827

FoodPrint

Hva gjør vi

FOODPRINT er et samarbeidsprosjekt om utvikling av deteksjonsmetoder av genredigering for å fremme sporbarhet og merking av genmodifiserte (GM) produkter i hele næringskjeden. Genredigering er ny teknikk for genetisk modifisering som i dag reguleres under EUs direktiv 2001/18/EF og av Genteknologiloven. Prosjektet tar sikte på å utvikle påvisnings-, identifiserings- og kvantifiseringsmetoder som kan oppfylle EUs analytiske krav. Metodene utvikles i samarbeid med forskere og laboratorier i Østerrike, Brasil og Libanon. Et RRI-rammeverk (Responsible Research and Innovation) med aktiv deltakelse fra interessenter innen akademia, industri og forvaltning i Europa og Brasil, brukes for å inkludere ulike aspekter i næringskjeden, fra eksportør til importørland, inkludert leverandører fra GM- og ikke-GM-næringskjeder.