Gå rett til innhold
<
<
RRI (ansvarlig forskning og innovasjon)

RRI (ansvarlig forskning og innovasjon)

Ansvarlig forskning og innovasjon

Forskning og innovasjon stimulerer vår fantasi og håp for framtiden. Det har som mål å fremme økonomisk vekst og endre hele samfunnet: Men bidrar forskning og innovasjon til å utvikle samfunnet i en ønskelig retning og til en mer bærekraftig fremtid som er bra for både mennesker, planeten og økonomien? Involverer vi alle som er berørt, og som kan bidra til å nå disse målene? For å utnytte det fulle potensialet til forskning og innovasjon til å forbedre menneskers liv, må samspillet og synergien mellom ulike mennesker, sektorer, organisasjoner og institusjoner forbedres og nyorienteres mot et rettferdig, bærekraftig og inkluderende samfunn.

Forskningsgruppa Genteknologi, miljø og samfunn (GEMS) forsker på RRI relatert til nye teknologier som bioteknologi og nanoteknologi. Forskningsgruppen er involvert i RRI-aktiviteter i prosjekter, samt en aktiv partner i det NFR finansierte AFINO-prosjektet som er et nettverks- og læringssenter for ansvarlig innovasjon og bedrifters samfunnsansvar i Norge.

Kontaktperson:
Anne Ingeborg Myhr

Genteknologi, miljø og samfunn, Industriell bioteknologi, Marin bioteknologi Avdelingsleder Bioteknologi og sirkulærøkonomi - Tromsø

anmy@norceresearch.no
+47 56 10 78 80

Norges forskningsråd og Horisont Europa erkjenner viktigheten av denne tilnærmingen, og NFR har for eksempel inkludert RRI som en sentral komponent i flere porteføljer som feks. Muliggjørende teknologier og Landbasert mat, miljø og bioressurser. Noen av de viktigste kjennetegnene ved RRI-målsetningen om en integrert og bred tilnærming er å forsøke å forutse effektene, vurdere alternativer, kritisk reflektere, sørge for åpenhet og samfunnsnytte, og etablere og drifte samarbeid med andre interessenter.

Ta kontakt med oss dersom du er opptatt av at forskningen din skal bidra til å skape en bedre og mer rettferdig verden for alle, inkludert planeten. Forskningsgruppen har bred erfaring og kompetanse på tverrfaglig forskning innen RRI-feltet og vi samarbeider gjerne om forsknings og innovasjonsprosjekter.

Møt forskerteamet:

Anne Ingeborg Myhr

Avdelingsleder Bioteknologi og sirkulærøkonomi - Tromsø
anmy@norceresearch.no
+47 56 10 78 80

Trine Antonsen

Forsker II - Tromsø
tria@norceresearch.no
+47 56 10 78 88

Tim Dassler

Forsker III - Tromsø
timd@norceresearch.no
+47 56 10 78 91

Torill Blix

Post Doc - Tromsø
tobl@norceresearch.no
+47 56 10 78 89

Sigfrid Kjeldaas

Post Doc - Tromsø
sikj@norceresearch.no
+47 56 10 78 90

Related research groups:

Genteknologi, miljø og samfunn
Genteknologi, miljø og samfunn