Gå rett til innhold
<
<
Norwegian Centre for Hydrogen Research (HyValue)

Norwegian Centre for Hydrogen Research (HyValue)

, , Hovedillustrasjon ENDELIG, ,

Hva gjør vi

Det NORCE-ledede senteret, HyValue, utvikler kunnskap, metodikk og innovative løsninger for hydrogenbaserte energibærere med nullutslipp. Senteret er et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) og får 15 millioner årlig i 8 år fra Forskningsrådet.

Alle sektorer må bidra for å nå målene om utslippsreduksjon i 2030 og klimanøytralitet i 2050. Hydrogenbaserte løsninger for energisektoren vil her kunne spille en sentral rolle, men flere store utfordringer gjenstår.

I HyValue skal disse utfordringene adresseres, blant annet gjennom utvikling av nye metoder for produksjon, økt kunnskap om risikovurdering og nye metodikker for å analysere samfunnsmessig forankring. HyValue har en helhetlig tilnærming og inkluderer tekniske løsninger, økonomiske insentiver, regelverk, samfunns- og miljøpåvirkning og risiko.

I senteret skal det blant annet jobbes mye med å utvikle marin teknologi knyttet til hydrogen, for eksempel hvordan man frakter hydrogen, og hvordan man bruker hydrogen til drift av ferger på en trygg måte.

Senteret drives i tett samarbeid mellom nasjonale og internasjonale forskningspartnere, næringsliv og forvaltning.

NORCE skal lede HyValue. Samarbeidspartnere er Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Transportøkonomisk institutt (TØI), Norges handelshøyskole (NHH), Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Høgskulen på Vestlandet (HVL), Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Stavanger (UiS), og internasjonale forskningspartnere: Forschungszentrum Jülich (FZJ), Imperial College London (ICL), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Monash University (Monash U), Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). I tillegg kommer partnere fra næringsliv og forvaltning.

NORCE Offshore Wind web2

Hvorfor er dette viktig

Hydrogen som energibærer har et betydelig potensial for å bidra til reduserte klimagassutslipp. For at hydrogen skal være et reelt alternativ, må vi produsere dette med ingen eller svært lave utslipp, og det må være tilgjengelig, konkurransedyktig og trygt.

Mål

  • utforske metoder for produksjon av hydrogen og ammoniakk som betydelig reduserer energitap og kostnader.
  • utnytte og utvikle løsninger for transport, lagring og fylling/bunkring av hydrogenbasert drivstoff.
  • analysere maritime verdikjeder og studere regelverk og økonomiske insentiver for å synliggjøre og addressere barrierer og utvikle forretningsmodeller for hydrogen og ammoniakk.
  • utvikle et nytt rammeverk for vurdering av kunnskapsstyrken i risikovurderinger for hydrogen og ammoniakksystemer.
  • analysere teknologiutvikling og forretningsmodeller i en samfunnsmessig forankringskontekst og dokumentere totalt utslipp av klimagasser for hydrogen- og ammoniakkverdikjeder.
  • studere hvordan hydrogensektoren kan modnes som et sosioteknisk system, og utvikle en metodikk for å systematisk øke samfunnsmessig forankring.

Kontaktperson

Fionn Iversen

Sjefsforsker - Bergen

fiiv@norceresearch.no
+47 51 87 56 22
+47 416 69 423

Arvid Nøttveit

Strategisk rådgiver Energi - Bergen

arno@norceresearch.no
+47 480 48 694

Prosjektfakta

Navn

Norwegian Centre for Hydrogen Research (HyValue)

Status

Periode

15.06.22 - 01.07.30

Sted

Bergen

Prosjektets hjemmeside

https://hyvalue.no/

Forskningsområder

Forskningstemaer

Finansiering

Norges forskningsråd

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Samarbeidspartnere

Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Transportøkonomisk institutt (TØI), Norges handelshøyskole (NHH), Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Høgskulen på Vestlandet (HVL), Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Stavanger (UiS), Forschungszentrum Jülich (FZJ), Imperial College London (ICL), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Monash University (Monash U), Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK)