Maritime operasjoner

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

NORCE har lang erfaring innen alle områder av Maritim Teknologi. Siden 2014 har vi arrangert innovasjonsdialoger innenfor effektivisering av maritime operasjoner basert på næringens utfordringer og behov, og følgende smalere innovasjonsdialoger innen: Subsea offshore operasjoner generelt, subsea ROV operasjoner, fartøysoperasjoner, digital modelltank og bruk av spillteknologi og maskinlæring for å effektivisere havoperasjoner. Vi er med i et stort «ECO-Advisor» prosjekt for offshore fartøy støttet av Innovasjon Norge, hvor Kongsberg Maritime og offshore rederiet DOF er prosjekteiere.

NORCE er partner i Norsk Havlaboratorium lokalisert på Marineholmen i Bergen. Havlaboratoriet er et samarbeid mellom akademia og industri for å samlokalisere utstyr og dele kompetanse knyttet til offshore operasjoner.

Prosjekter

Aktuelt