Gå rett til innhold
<
<
NORCE-ledet hydrogensenter åpnet

NORCE-ledet hydrogensenter åpnet

Aktuelt

Publisert: 05.10.2022
Oppdatert: 06.10.2022

Veronica Helle

Onsdag ble det NORCE-ledede senteret, HyValue, åpnet. Senteret tar for seg hele verdikjeden - produksjon, transport, lagring og bunkring, samt gjennomgang av regelverk.

Monika Sandnesmo, NORCE, Høytidlig åpning med snorklipping. Fra venstre: NTNU-rektor Anne Borg, senterleder HYDROGENi Nils Anders Røkke, avdelingsdirektør Forskningsrådet Rune Volla, Olje- og energiminister Terje Aasland, senterleder HyValue Fionn Iversen og prorektor UiB Pinar Heggernes., 20221005 081936922 i OS 00, ,

Kilde:
Monika Sandnesmo, NORCE

Høytidlig åpning med snorklipping. Fra venstre: NTNU-rektor Anne Borg, senterleder HYDROGENi Nils Anders Røkke, avdelingsdirektør Forskningsrådet Rune Volla, Olje- og energiminister Terje Aasland, senterleder HyValue Fionn Iversen og prorektor UiB Pinar Heggernes.

Nå starter vi arbeidet med å utvikle nye metoder for produksjon av hydrogen og hydrogenbærere. Vi skal forbedre forretningsmodeller og redusere kostnader, men vi skal også adressere samfunnsmessige og teknologiske barrierer som gjør at vi finner gode løsninger for bruk av hydrogen i en ny energifremtid, sier Fionn Iversen, sjefsforsker i NORCE og leder av HyValue.

Hydrogen er en energibærer som kan redusere klimagassutslipp og som gir store muligheter for verdiskaping og sysselsetting. Hydrogen er en viktig brikke i omleggingen til lavutslippssamfunnet.

Derfor skal vi bygge en verdikjede for hydrogen, legge til rette for å dekke nasjonal etterspørsel og bidra til utviklingen av et marked i Europa. For å få dette til må det utvikles nye og mer effektive teknologier og løsninger. Forventningene til det nye senteret er derfor store, sier olje- og energiminister, Terje Aasland.

I senteret skal det blant annet jobbes med hvordan man frakter hydrogen, og hvordan man bruker hydrogen til drift av skip på en trygg måte. Forskerne skal også jobbe med mer effektive metoder for produksjon.

Vi er i en tid med stor internasjonal spenning, ustabile energimarkeder og klimaendringer. Derfor må vi nå først og fremst ha fokus på det kortsiktige: Å sørge for sikker og tilgjengelig energi for husholdninger og bedrifter, og at Norge skal være en pålitelig og forutsigbar energileverandør til Europa, når de trenger det som mest. Men vi må også holde blikket på de langsiktige utfordringene. Vi må samarbeide om å finne løsninger for en bærekraftig energiomlegging, sier Aasland.

Vi mener at hydrogen er en viktig komponent i energiomstillingen og fremtidens energisystem. Hvor viktig det blir – vet vi ikke i dag. Vårt forsknings- og innovasjonsarbeid kan utgjøre en forskjell. Vi vet at det er utfordringer som kostnader, sikkerhet og sosial aksept. Disse spørsmålene blir behandlet av senteret, sier Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE.

Forskningsrådet bevilger 15 millioner kroner årlig i 8 år, til HyValue, som er et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Forskningsrådet har flere forventninger og ønsker for senteret.

En av våre forventninger til senteret er at dere håndterer balansen mellom vitenskap i verdensklasse og de mer kortsiktige behovene til industrien og samfunnet. Vi har også forventninger til at dere beholder fleksibiliteten til å svare på nye utfordringer og nok stabilitet til å utføre langsiktig forskning, sier avd.dir. Rune Volla, i Forskningsrådet.

NORCE tildeles hydrogensenter som skal bidra til raskere avkarbonisering

Les hele saken

Fionn Iversen

Sjefsforsker - Bergen
fiiv@norceresearch.no
+47 51 87 56 22
+47 416 69 423

  • Pinar Heggernes, prorektor ved Universitetet i Bergen, Fionn Iversen, sjefsforsker i NORCE og leder for HyValue, og olje- og energiminister, Terje Aasland.

    Monika Sandnesmo, NORCE

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev