<
<
Arbeidsliv og innovasjon

Arbeidsliv og innovasjon

Forsker på arbeidslivet

Forskningsgruppen Arbeidsliv og innovasjon driver forskning på ulike sider ved organisering av arbeid, både i privat og offentlig sektor.

I våre prosjekter jobber ofte i tett samarbeid med bedrifter med mål om at kunnskapen vi utvikler skal kunne anvendes av brukerne. Typiske forskningstema er arbeidsmiljø, organisatorisk sikkerhet, HMS, sykefravær, digitalisering, organisatorisk kompleksitet, ledelse og medvirkning av ansatte.

Gruppens forskere publiserer i internasjonale fagtidsskrift, men legger også vekt på populærvitenskapelig formidling. Vi er lokalisert i både Bergen og Stavanger.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å samarbeide med oss

Kontakt
Kåre Hansen

Arbeidsliv og innovasjon Forskningsleder Arbeidsliv og innovasjon - Bergen

kaha@norceresearch.no
+47 51 87 56 21
+47 930 43 779

Møt forskerteamet
Kari Kjestveit

Seniorforsker - Stavanger
kakj@norceresearch.no
+47 51 87 51 23

Olaug Øygarden

Forsker II - Stavanger
oloy@norceresearch.no
+47 51 87 50 36

Silje Haus-Reve

Forsker II - Stavanger
shau@norceresearch.no
+47 51 87 54 36

Bård Misund

Forsker I - Stavanger
bami@norceresearch.no

Kari Anne Holte

Forsker I - Stavanger
kaho@norceresearch.no
+47 51 87 51 81

Leif Jarle Gressgård

Forsker I - Bergen
legr@norceresearch.no
+47 51 87 56 20
+47 970 61 318

Martin Nøkleberg

Forsker II - Bergen
marn@norceresearch.no
+47 56 10 76 42

Ragnar Tveterås

Forsker I - Stavanger
ratv@norceresearch.no

Sindre Aske Høyland

Forsker I - Stavanger
siho@norceresearch.no
+47 51 87 53 51

Relaterte prosjekter
Se flere prosjekter
Se flere prosjekter

Innsikt

Hva myndighetene kan lære om kommunikasjon om usynlige farer

Aktuelt

Kommunene sliter med å kommunisere usynlige farer