Gå rett til innhold
<
<
Kari

Kari Kjestveit

Seniorforsker

kakj@norceresearch.no
+47 51 87 51 23
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norway

Kjestveit har en Master i samfunnssikkerhet fra UiS og hun har lang erfaring med arbeidslivsforskning. Hun tilhører forskningssgruppen "Arbeidsliv og innovasjon".

Forskningstema:

 • Arbeidsorganisering
 • Arbeidsulykker/-skader
 • HMS
 • Kvalitativ metode
 • Kvantitativ metode
 • Organisasjonsteori
 • Sikkerhet
 • Sikkerhetskultur/-klima
 • Sosioteknisk systemteori
 • Regulering
 • Risikopersepsjon
 • Unge arbeidstakere

Bransjeerfaring:

 • Bygg og anlegg
 • Petroleum
 • Landbruk
Kari Kjestveit

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Arbeidsliv

Mer info om Kari

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Exploring the complexity of hydrogen perception and acceptance among key stakeholders in Norway – International Journal of Hydrogen Energy 2022
Occupational injury rates among Norwegian farmers: A sociotechnical perspective – Journal of Safety Research 2021
Agriculture in transition: New strategies for the promotion of occupational health and safety. – 2021
Integrering av HMS i bygge- og anleggsprosjekt ved bruk av Building Information Modelling (BIM): Et forprosjekt om barrierer og muligheter – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Agriculture into the Future: New Technology, New Organisation and New Occupational Health and Safety Risks? – Advances in Intelligent Systems and Computing 2019
Ikke en bonde å miste - om ulykker og arbeidsevne i landbruket – Norsk senter for bygdeforskning 2016
Forskerblikk på politikk og samfunn – International Research Institute of Stavanger 2015
Company size and differences in injury prevalence among apprentices in building and construction in Norway – Safety Science 2015
Bønders arbeidstid og skaderisiko – Nationen 2014
Bonde - ikke arbeidstaker – Nationen 2014
Young workers in the construction industry and initial OSH-training when entering work life – Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation 2012
RNNP-2011- Risikonivå i Norsk Petroleums sektor. Utviklingstrekk landanlegg – International Research Institute of Stavanger 2012
RNNP-2011Hovedrapport, Risikonivå i Norsk Petroleums sektor. – International Research Institute of Stavanger 2012
Unge arbeidstakere i bygg- og anlegg - fra skole til arbeidsliv. Tiltak for å redusere skader blant unge arbeidstakere – International Research Institute of Stavanger 2012
Young and strong: What influences injury rates within building and construction? – Safety Science Monitor 2011
Unge arbeidstakere i bygg og anlegg – fra skole til arbeidsliv. Tredje trinn: en kvantitativ vurdering av sikkerhetskultur og arbeidsmiljø – International Research Institute of Stavanger 2010
Forebygging av vold i det offentlige rom – International Research Institute of Stavanger 2010
Unge arbeidstakere i bygg og anlegg - fra skole til arbeidsliv. Andre trinn: En kvalitativ studie. – International Research Institute of Stavanger 2008
Evaluering av midtmarkering på veg: E39 i Vest-Agder – International Research Institute of Stavanger 2007
Unge arbeidstakere i bygg og anlegg - fra skole til arbeidsliv. Første trinn. – International Research Institute of Stavanger 2007
ROS-analyse for Stavangerregionen – International Research Institute of Stavanger 2007
Samfunnsikkerhet og risiko - SAMRISK. Kunnskapsstatus - oversikt over forskningsmiljøer. Fellesrapport – International Research Institute of Stavanger 2007
Aldring og helse på sokkelen - et brukerstyrt innovasjonsprosjekt – International Research Institute of Stavanger 2007
Samfunnssikkerhet og risiko - SAMRISK. Kunnskapsstatus - Oversikt over forskningsmiljøer – International Research Institute of Stavanger 2007
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt