Gå rett til innhold
<
<
Kjetil

Kjetil Folgerø

Sjefsforsker

kjfo@norceresearch.no
+47 971 73 548
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Sjefsforsker innen målevitenskap ved NORCE Teknologi, med kjernekompetanse innen elektromagnetiske målemetoder, strømningsmåling og usikkerhetsanalyse av komplekse målesystemer.

Folgerø er Dr.Scient. i fysikk fra Universitetet i Bergen, hvor doktorgradsareidet innebar utvikling av permittivitetssensorer for petroleumsfluider. Fra 1996 til 2009 jobbet han i forskning- og teknologiavdelingen til Nera med utvikling av mikrobølgeteknologi for telekommunikasjon. Siden 2009 har han jobbet i målevitenskap/instrumenterings-gruppen ved NORCE/CMR med forskningsoppgaver knyttet til strømningsmåling, sensorutvikling og usikkerhetsanalyse. Særlige interesseområde er dielektrisk spektroskopi (måling og analyse av permittivitetspektre), design av robuste sensorer ved bruk av modellering og simulering, og måleutfordringer knyttet til flerfasetransport.

Folgerø har fokus på industrielle anvendelser, og han har jobbet tett med oppstartsbedrifter for å utvikling ny teknologi, samt med etablerte bedrifter for å videreutvikle eksisterende teknologiløsninger og utvikle nye målekonsepter. Han utfører også eksperttjenester innen analyse av måle- og allokeringssystemer, i hovedsak knyttet til olje- og gassindustrien.

Folgerø koordinerer NORCE sitt nasjonale og internasjonale arbeid vedrørende måletekniske utforinger knyttet til transport av hydrogen.

Kjetil Folgerø

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

Fluidkarakterisering
Elektromagnetisk teknologi
Flerfasemåling
Instrumentering

Forskergrupper

Målevitenskap

Mer info om Kjetil

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Se alle publikasjoner på Cristin