Gå rett til innhold
<
<
Skal sikre effektiv og god maritim hydrogenteknologi

Skal sikre effektiv og god maritim hydrogenteknologi

Aktuelt

Publisert: 10.06.2021
Oppdatert: 15.07.2022

Veronica Helle

NORCE-forskere skal utvikle og teste tekniske løsninger for flytende hydrogen for sjøtransport. Et hovedprosjekt i regjeringens Grønn plattform-satsing, skal bidra til sikker og effektiv implementering.

Hydrogenløsninger kan erstatte fossilt drivstoff i maritim sektor, og spiller en sentral rolle i overgangen til nullutslippsløsninger i transportsektoren. Men det gjenstår noen utfordringer med implementering av hydrogen til bruk i maritim transport.

- Et Grønt plattform-hovedprosjekt skal bidra til å løse utfordringer hos sluttbruker, sier Fionn Iversen, forsker i NORCE og prosjektleder for hovedprosjektet.

NORCE, med partnere, har søkt midler til Grønn plattform-hovedprosjektet Optimized Safe Hydrogen Powered Maritime Mobility.

Illustrasjon: Norled, Norled sin hydrogenferge, MF Hydra, blir verdens første passasjerferge med hydrogen som drivstoff., MF Hydra Illustrasjon Norled, <p>Illustration: Norled</p>,

Kilde:
Illustrasjon: Norled

Norled sin hydrogenferge, MF Hydra, blir verdens første passasjerferge med hydrogen som drivstoff.

Skal forbedre energieffektiviteten

- En av utfordringene er høye kostnader ved omstilling til hydrogendrevne maritime fartøy. Vi skal utvikle og demonstrere løsninger som optimaliserer hydrogenforbruk og levetid. Dette vil forbedre energieffektiviteten for hydrogendrevne fartøy. Målet for energioptimaliseringen er 10-20 % energibesparelse og tilsvarende forlengelse i levetid, hvilket vil redusere både investeringer og driftskostnader, og dermed gjøre hydrogen mer konkurransedyktig som maritimt drivstoff, sier Iversen.

Trenger bredere data

En annen utfordring er krevende prosesser for å oppnå driftstillatelser. Det er behov for et bredere datagrunnlag for både klassifisering og driftstillatelse, ettersom slike datasett i dag er begrenset. Utvidelse av datagrunnlag og utarbeidelse av tilpassede prosedyrer, inkludert risikoanalyser, skal bidra til å gjøre driftsprosessene enklere.

- Vi skal blant annet teste hvordan systemet fungerer under varierende last, basert på skipets fart og varierende vær og strømmer, sier Iversen.

Viktig samfunnsprioritering

Gjennom forbedring av teknologi og grunnlag for tillatelser bidrar prosjektet generelt til omstilling til lavkarbon drivstoff for maritim transport. Uten slik omstilling vil utslipp fra maritim transport kunne øke til 17 % av det totale CO2 utslippet i verden innen 2050, så dette er også en viktig samfunnsprioritering.

Testes før bruk

Hovedprosjektet skal kobles til bred implementering av hydrogen for sjøtransport, gjennom etablering av et fullskala testanlegg i katapultsenteret Sustainable Energy.

- I testanlegget skal systemene utvikles, simuleres og testes, før de blir tatt i bruk i industrien, sier Iversen.

Foto: Sustainable Energy, Sustainable Energy katapultsenter er verdens første fullskala testsenter for nye drivstoff for havnæringen. Her skal teknologi og nye løsninger testes ut, for å komme raskere fra idé til marked. NORCE er en av partnerne i senteret. (Photo. Sustainable Energy), Energy House Foto Sustainable Energy, <p>Photo. Sustainable Energy</p>,

Kilde:
Foto: Sustainable Energy

Sustainable Energy katapultsenter er verdens første fullskala testsenter for nye drivstoff for havnæringen. Her skal teknologi og nye løsninger testes ut, for å komme raskere fra idé til marked. NORCE er en av partnerne i senteret. (Photo. Sustainable Energy)

Norge i ledende rolle

Et hovedprosjekt vil bidra til å gi Norge en ledende rolle i implementering av hydrogen til maritim bruk, med potensiale for betydelig vekst, siden etterspørselen etter hydrogen øker globalt.

- Teknologiene og systemene som blir utviklet gjennom prosjektet, vil kunne være eksportvare på sikt, og skape verdier gjennom eksport og nye grønne jobbmuligheter, forteller Iversen.

Nasjonalt og europeisk samarbeid

Initiativet er tett knytte til det pågående PILOT-E-prosjektet “Liquid hydrogen to decarbonize maritime transport in Norway”, der NORCE er forskningspartner. Dette prosjektet omfatter hele verdikjeden fra produksjon, lagring og transport, til bruk ombord i ferger og hurtigbåter. NORCE bidrar sammen med forskningspartnere på tekniske spørsmål og sikkerhet, og på hvordan man skaper aksept for hydrogen som energikilde.

Innsatsen vil videre knyttes til EU-prosjektet HyShip for maritim kystgodstransport, og utvikling av hydrogendrevne ferger, som Hjelmeland og Vestfjorden. I tillegg til de nåværende partnerne og støttende selskaper og organisasjoner, vil det være interaksjon med relevante operasjonelle selskaper, leverandører, klassifiseringsselskaper og styrende organisasjoner.

Kompetanseprosjekt

NORCE har også søkt om kompetanseprosjekt som en del av Grønn Plattform-hovedprosjektet. NORCE vil eie og lede dette kompetanseprosjektet. Hensikten er gjennom økt kunnskap å bidra til ytterligere gevinst i kostnad og energibesparelse.

1 milliard fra regjeringen

Regjeringen har gitt en samlet bevilgning på 1 milliard kroner til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva til hovedprosjekter i Grønn-plattform satsingen. I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å styrke ordningen med ytterligere 100 millioner kroner.

Målet med Grønn plattform er å legge til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv. Alle grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og frem til løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte.

Hovedprosjektene skal inkludere målrettet forskning, teknologiutvikling, forretningsutvikling, og de skal koble hele løpet fra kunnskapsproduksjon til implementering, kommersialisering og skalering av grønne teknologier, prosesser, produkter og tjenester.

Flere hovedprosjekt fra NORCE

44 prosjektsøknader er sendt inn fra bedrifter og forskningsinstitutter fra hele landet. NORCE har sendt inn syv søknader og er i tillegg med i en søknad sendt av UNITECH. Hvem som får tildeling, besluttes i begynnelsen av september.

NORCE sine søknader på hovedprosjekt:

  • Mongstad Summit. Tema: Energi og materialstrømmer.
  • Grønne mulighetsrom. Tema: Digitalisering, optimalisering, bygg, materialbruk, gjenbruk.
  • CO2Protein. Tema: Bioteknologi/Mikrobiologi Verdikjede. Protein til for, utslipp, digitalisering, sirkulærøkonomi
  • WasteNoMore. Tema: Mat, bioøkonomi, waste to value.
  • GAP. Tema: Havbruk, for, utslipp, digitalisering, sirkulærøkonomi.
  • Lavutslippskjede for havbruk til havs.
  • HyOpt. (Optimized Safe Hydrogen Powered Maritime Mobility)

Grønn Plattform – prosjektet WasteNOmore

Flere typer avfall må utnyttes enda bedre - for å nå målene om avfallskutt, og gi bedrifter nye muligheter til grønn verdiskapning.

Dette kan bli gull verdt i sirkulærøkonomien

Se også

44 prosjekter vil utvikle nye grønne løsninger

Bedrifter og forskningsinstitutter fra hele landet har søkt om støtte fra regjeringens Grønn plattform, og konkurrerer om 1 milliard kroner.

Les pressemelding fra regjeringen


Veien mot en bærekraftig fremtid: hydrogenlagring under bakken

Å satse på 100 % fornybar energi vil ikke fungere uten energilagring. Lagring av hydrogen under bakken gir oss muligheten til å lagre energi under overflaten i en veldig stor skala.

Les mer


Dobler satsingen på hydrogen: 100 millioner til forskningssenter og infrastruktur

Regjeringen foreslår å doble bevilgningene til hydrogen i revidert nasjonalbudsjett. I årets statsbudsjett ligger det allerede 100 millioner kroner, og nå foreslås ytterligere 100 millioner. Pengene skal gå til infrastruktur og markedsutvikling, samt et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME).

Les pressemelding fra regjeringen

Relaterte personer

Fionn Iversen

Sjefsforsker - Bergen
fiiv@norceresearch.no
+47 51 87 56 22
+47 416 69 423

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev