Gå rett til innhold
<
<
Folk flest er positive til hydrogen som drivstoff på skip

Folk flest er positive til hydrogen som drivstoff på skip

Aktuelt

Publisert: 28.04.2022
Oppdatert: 08.08.2022

Den norske befolkningen har høy grad av tillit til bruk av hydrogen i maritim transport, men kunnskapen er lav og forvirringen er stor. Dette viser en ny studie fra NORCE.

Kari Stautland, Maritime Cleantech, Aksepten er høy for grønt hydrogen, men faller betydelig for blått og grått hydrogen når respondentene får beskjed om at disse er produsert av kull, olje eller naturgass. På bilde ser vi NORCE-forskerne, Fionn Iversen (foran), Jon Kåre Skiple og Kari Kjestveit., Norce frukostmøte, ,

Kilde:
Kari Stautland, Maritime Cleantech

Aksepten er høy for grønt hydrogen, men faller betydelig for blått og grått hydrogen når respondentene får beskjed om at disse er produsert av kull, olje eller naturgass. På bilde ser vi NORCE-forskerne, Fionn Iversen (foran), Jon Kåre Skiple og Kari Kjestveit.

Forskere fra NORCE har undersøkt den norske befolkningens oppfatning av at grønt flytende hydrogen produseres i Norge og brukes som maritimt drivstoff.

Hensikten er å få mer kunnskap om hvilke faktorer som påvirker aksept for hydrogen som energibærer. Denne kunnskapen kan bidra til bedre grunnlag for kommersiell innføring av hydrogen som drivstoff på skip.

NORCE-forskerne har undersøkt dette i to studier. I en av studiene har forskerne intervjuet beslutningstakere og personer som arbeider i områder som kan bli berørt av hydrogenproduksjon, samt ferjepassasjerer til en planlagt hydrogenferje. Den andre studien er basert på intervjuer fra Norsk medborgerpanel, et panel som noen ganger i året inviteres til å si sin mening i viktige samfunnsspørsmål.

Forvirret av ulike typer hydrogen

Selv om flere land, inkludert Norge, har strategier for å øke produksjonen av hydrogendrivstoff, indikerer NORCE sine resultater at hydrogen som energibærer, og dets ulike produksjonsmetoder, fortsatt er ukjent og uklart for en stor del av allmennheten. En vanlig misforståelse er å forveksle hydrogendrivstoff generelt med miljøvennlig grønt hydrogen.

Resultater fra undersøkelsen gjort i Norsk medborgerpanel viser at produksjonsmetoden er høyst relevant for offentlig aksept.

– Aksepten er høy for grønt hydrogen, som produseres fra fornybare energikilder, men faller betydelig for blått og grått hydrogen når respondentene får beskjed om at disse er produsert av kull, olje eller naturgass, sier forsker i NORCE, Jon Kåre Skiple.

Deltakerne i studien ønsker seg et helhetlig bilde av fremtidige energiløsninger og de ønsker å se ulike løsninger opp mot hverandre.

Menn mer positive enn kvinner

Befolkningens støtte til hydrogendrivstoff generelt, og de ulike produksjonsmetodene, er knyttet til bekymringsnivå for klimaendringer, kjønn og politisk parti.

- Menn er mer positive enn kvinner til bruk av hydrogen som maritimt drivstoff. Folk som er mer bekymret for klimaendringer og folk som foretrekker klimaparti som MDG, SV og Venstre er også mer positive, sier Skiple.

Hvor positive klimabekymrede innbyggere er til hydrogen som maritimt drivstoff, er imidlertid betinget av hvordan hydrogenet produseres.

- Jo mer bekymret for klimaendringer, jo mer aksept for ferjer som går på grønt hydrogen og jo mindre aksept for ferjer som går på grått hydrogen. Støtten til ferjer som går på blått hydrogen endres derimot ikke i nevneverdig grad med økt bekymring for klimaendringer, sier Skiple.

– Resultatene tyder på et behov for tydeligere kommunikasjon fra myndigheter og utbyggere om produksjonsmetoder. Dersom informasjonen mangler eller kommer for sent, risikerer man at innbyggernes eventuelle negative holdninger kan forsterkes, sier sjefsforsker i NORCE, Fionn Iversen.

Må ha befolkningen med på laget

Skipsfarten må ta grep for å nå nasjonale og internasjonale utslippsmål. Flytende hydrogen er ideelt som drivstoff til energikrevende skipstransport med tanke på sikkerhet, energitetthet og praktisk anvendelse.

- Det holder ikke bare å ha teknologien. Vi må også ha befolkningen og samfunnsstrukturen med på laget, sier NORCE-forsker, Kari Kjestveit.

- Funnene våre viser at folk har tillit til beslutninger som tas og til systemene for dette. Jeg er overrasket over at folk ikke er mer opptatt av sikkerhet, sier Kjestveit.

Personer som benytter seg av en ferjestrekning hvor det skal benyttes flytende hydrogen som drivstoff er stort sett positive.

- Ferjepassasjerene er opptatt av hvor ofte ferjene går, og lite opptatt av type drivstoff. De liker de nye ferjene, som foreløpig går på batteri, i påvente av hydrogen, sier Kjestveit.

Hele verdikjeden i prosjektet

Pilot-E-prosjektet «Liquid hydrogen to decarbonise maritime transport in Norway», ledes av Eviny, og omfatter hele verdikjeden for flytende hydrogen – fra produksjon til sluttbruker. NORCE-forsker, Fionn Iversen, leder arbeidspakken om sosial aksept. NORCE-forskere som har deltatt i studien er Kari Kjestveit, Jon Kåre Skiple, Henrik Litleré Bentsen og Sindre Aske Høyland, i tillegg til Iversen.

Kontakt

Fionn Iversen

Sjefsforsker - Bergen
fiiv@norceresearch.no
+47 51 87 56 22
+47 416 69 423

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev