Gå rett til innhold
<
<
NORCE tildeles hydrogensenter som skal bidra til raskere avkarbonisering

NORCE tildeles hydrogensenter som skal bidra til raskere avkarbonisering

Aktuelt

Publisert: 11.03.2022
Oppdatert: 15.11.2023

Det NORCE-ledede senteret, HyValue, skal utvikle kunnskap, metodikk og innovative løsninger for hydrogenenergibærere. Forskningsrådet bevilger 15 millioner kroner årlig i 8 år, til senteret som blir et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME).

Alle sektorer må bidra for å nå målene med utslippsreduksjon i 2030 og klimanøytralitet i 2050. Hydrogenbaserte løsninger for energisektoren vil her kunne spille en sentral rolle, men flere store utfordringer gjenstår.

– Jeg vil gratulere forskningsmiljøene i NORCE og alle partnerne våre med tildelingen. En helhetlig tilnærming blir viktig for å løse utfordringene som gjenstår i hydrogenenergisektoren. Nå ser vi frem til å starte dette arbeidet, sammen med forskningsmiljøene og industrien, sier Kristin Wallevik, administrerende direktør i NORCE.

Nå ser vi frem til å starte dette arbeidet, sammen med forskningsmiljøene og industrien

Kristin Wallevik

Foto: Thor Brødreskift, , NORCE - Kristin Wallevik, <p>Foto: Thor Brødreskift</p>,

Kilde:
Foto: Thor Brødreskift

I HyValue skal NORCE med partnere adressere utfordringene, blant annet gjennom utvikling av nye metoder for produksjon, økt kunnskap om risikovurdering og nye metodikker for å analysere samfunnsmessig forankring.

– Vi trenger en utslippsfri energibærer. Hydrogenbaserte energibærere, slik som hydrogen og ammoniakk, vil stå sentralt når norsk industri skal redusere klimagassutslipp, sier Fionn Iversen, senterleder i HyValue og forsker i NORCE.

Helhetlig tilnærming

HyValue har en helhetlig tilnærming og inkluderer tekniske løsninger, økonomiske virkemidler, regelverk, samfunns- og miljøpåvirkning og risiko.

– Samarbeid med industrien er viktig. Gjennom forskning og utvikling av nye metoder skal vi være med å legge grunnlag for en hydrogen energisektor. Dette kan for eksempel være mer effektive metoder for produksjon av hydrogen og ammoniakk, sier Iversen.

I senteret skal det også jobbes med løsninger for bruk av hydrogen, for eksempel hvordan man frakter hydrogen, og hvordan man bruker hydrogen til drift av skip på en trygg måte.

HyValue skal:

  • Utforske metoder for produksjon av hydrogen og ammoniakk som reduserer energitap og kostnader betydelig.
  • Utnytte og utvikle løsninger for transport, lagring og fylling/bunkring av hydrogenbasert drivstoff.
  • Analysere maritime verdikjeder og studere regelverk og økonomiske insentiver for å unngå barrierer og fremme forretningsmodeller for hydrogen og ammoniakk.
  • Utvikle et nytt rammeverk for vurdering av kunnskapsstyrken i risikovurderinger for hydrogen og ammoniakksystemer.
  • Sette inn teknologiutvikling og forretningsmodeller i en samfunnsmessig forankringskontekst og dokumentere totalt utslipp av klimagasser for hydrogen- og ammoniakkverdikjeder.
  • Studere hvordan hydrogensektoren kan modnes som et sosioteknisk system, og utvikle en metodikk for å systematisk øke samfunnsmessig forankring.

Initiativtakere og nasjonale forskningspartnere er Energiomstilling Vest (EOV), som består av Universitetet i Bergen (UiB), Norges handelshøyskole (NHH), Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og NORCE, sammen med Universitetet i Stavanger (UiS), Fridtjof Nansens Institutt (FNI) og Transportøkonomisk institutt (TØI). Internasjonale forskningspartnere: Forschungszentrum Jülich (FZJ), Imperial College London (ICL), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Monash University (Monash U), Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). I tillegg kommer partnere fra næringsliv og forvaltning.

Den regionale sammensetningen er bred, med samarbeidspartnere fra blant annet Agder, Rogaland og Vestland, i tillegg til store nasjonale industriaktører. HyValue tar også gjerne inn flere industrisamarbeidspartnere.Fra ambisjoner til resultat

– Regjeringen har store ambisjoner om at Norge skal ta på seg ledertrøya i teknologiutviklingen på hydrogen og hydrogenbaserte energibærere. Vi tror dette kan legge grunnlaget for å reise ny industri, kutte utslipp og skape nye arbeidsplasser i hele landet vårt, sier olje- og energiminister, Terje Aasland, i en videohilsen til NORCE.

– For å gjøre ambisjonene våre om til resultater så har jeg stor tro på det arbeidet dere skal gjøre nettopp i det nye forskningssenteret. Vi trenger at alle gode krefter spiller på lag, det inkluderer forskningsmiljøene, myndighetene og industrien. Gratulerer med dagen! sier Aasland.

Flere store utfordringer

Hydrogenenergisektoren står i dag overfor flere store utfordringer. HyValue tar for seg fem utfordringer gjennom en kombinasjon av grunnleggende forskning og anvendt utvikling.

1. Hvordan kan vi produsere hydrogen og ammoniakk med minimalt energitap og til lavere kostnad? Produksjon i dag etterlater et betydelig karbonfotavtrykk direkte fra CO2-utslipp, eller indirekte, fra tap av energi. Ineffektive produksjonsprosesser belaster også produksjonskostnadene.

2. Hvordan kan vi skape et trygt og robust transport- og distribusjonssystem for hydrogenbaserte drivstoff? Trykksatt og flytende hydrogen og ammoniakk har vidt forskjellige egenskaper og krav innen transport og lagring sammenlignet med fossilt brensel. Å unngå ulykker er avgjørende for utplassering av hydrogenteknologier.

3. Hvordan kan vi utvikle sluttbrukerapplikasjoner for hydrogenbaserte energibærere? Dagens marked for hydrogen og ammoniakk tjener hovedsakelig industrielle brukere. Større bruk avhenger av at nye sektorer, som transport og oppvarming, benytter hydrogenbasert brensel. Slik konvertering er vanskelig og svært kostbar og kan kreve enkelte segmenter med høy etterspørsel som katalysatorer for å etablere skala og verdikjeder.

4. Hvordan kan vi stimulere til investeringer og bygge et system med akseptabel risiko for alle interessenter? Utvide bruk av hydrogen og ammoniakk i samfunnet krever systemkunnskap og riktige verktøy for å måle ytelse med hensyn til sikkerhet, beredskap og forskrifter. Utvikling av en hydrogenenergisektor krever samarbeid mellom alle aktørene i verdikjeden, inkludert politiske beslutningstakere, offentlig regulering og bedrifter.

5. Hvordan kan vi bygge tillit i samfunnet til en hydrogenøkonomi? Hydrogenenergisektoren er et umodent sosioteknisk system. Feil framgangsmåte kan medføre risiko for brukere og utgjøre en trussel mot systemet. Utvikling av strategier for å bygge tillit og robusthet er avgjørende.

Bygger viktig kompetanse

Administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, gratulerer NORCE med tildelingen av FME på hydrogen.

– Dette er utrolig viktig for Norge og den omstillingen vi skal gjennom og det grønne skiftet som vi står midt i. Den kompetansen dere skal være med på å bygge nå, kommer til å bli utrolig viktig for norske bedrifter og for den posisjonen vi skal ta fremover, sier Tveit i en videohilsen.

Formålet med utlysningen er å etablere et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor ren hydrogen og hydrogenbaserte energibærere, herunder ammoniakk. FME-et skal styrke og koordinere forsknings- og innovasjonsinnsatsen på området.

Forskerne ved senteret skal komme fram til løsninger for sikker, bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon, transport, lagring, distribusjon og bruk av ren hydrogen og hydrogenbaserte energibærere. Ren hydrogen er produsert med fornybar energi eller fra fossil energi med CO2-håndtering.

Totalbudsjett på 300 MNOK

Forventet totalbudsjett for det nye hydrogensenteret HyValue vil komme på nærmere 300 MNOK, når man ser på bidrag fra både NFR og partnere:

  • Finansiering fra Forskningsrådet og industri: i overkant av 200MNOK
  • In-kind bidrag fra forskningspartnere: en plass mellom 50 og 100MNOK

Oppretter to nye forskningssentre på hydrogen

Trondheim og Bergen får hvert sitt forskningssenter, og mottar til sammen 310 millioner kroner for å styrke Norges forskningsinnsats på hydrogen de neste åtte årene.

Les pressemelding fra Regjeringen

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev