Gå rett til innhold
<
<
Context-Based Real-Time OT-IT Systems Integrity Management

Context-Based Real-Time OT-IT Systems Integrity Management

CORESIM sitt hovedmål er å utvikle beslutningsstøtte for å kunne velge best mulig håndtering av et cyberangrep på et cyber-fysisk system (CFS), både med hensyn på kost og prosessintegritet.

Fokuset for prosjektet er på cyber-fysiske systemer innenfor olje og gass, og kraft, dette inkluderer også kraft fra land for olje og gassinstallasjoner., men resultatene er forventet å kunne brukes på tvers av CFS domener.

Motivasjonen for prosjektet er å kunne forhindre fysisk skade på utstyr, slik som var tilfelle i Stuxnet-angrepet hvor flere hundre sentrifuger i et kjernekraftverk ble ødelagt, og å forhindre avbrudd i en industriprosess slik som var resultatet av cyberangrepet i Ukraina i 2015, hvor over 225,000 abonnenter mistet strømmen.

Prosjektet har som mål å

  1. bygge kompetanse og metodikker for å innlemme prosesskompetanse og informasjon i cybersikkerhetsovervåkning, deteksjon og hendelseshåndtering med formål å beskytte cyber-fysiske systemer som et bidrag til beskyttelse av kritisk infrastruktur, og
  2. etablere muligheten for automatisert beslutningsstøtte og hendelseshåndtering av cyberangrep for å beskytte integriteten til cyber-fysiske systemer og de underliggende industrielle prosessene.

Forventede resultater:

  • Gjenbrukbare modeller av cyber-fysiske systemer for olje og gass og for kraft.
  • Rammeverk for å modellere prosesstilstand, karakteristika, og kontekst for å muliggjøre deteksjon av uønsket prosessoppførsel.
  • Kapabiliteter for å identifisere og klassifisere cyberangrep på en slik måte at det er mulig å forstå alternative konsekvenser og årsaker (hvorfor angrepet er mulig å utføre).
  • Gjenbrukbare modeller for å forstå et cyber-fysiske systemer og de involverte prosessene slik at det er mulig å bestemme hva som er best mulig håndtering av et cyberangrep.

Kontaktperson

Fionn Iversen

Sjefsforsker - Bergen

fiiv@norceresearch.no
+47 51 87 56 22
+47 416 69 423

Prosjektfakta

Navn

Context-Based Real-Time OT-IT Systems Integrity Management

Status

Aktiv

Periode

01.07.23 - 30.09.26

Sted

Bergen

Totalt budsjett

15.626.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

NTNU

Prosjektmedlemmer

Sokratis Katsikas
Bjørn Axel Gran
Vasileios Gkioulos
Siv Hilde Houmb

Samarbeidspartnere

NTNU, IFE, NORCE
Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE