Digital drilling

Sist oppdatert: 19. feb. 2020


OG21s nasjonale teknologistrategi for petroleumsnæringen sier at digitalisering og automatisering er sentrale områder for norsk petroleumsektor og er viktig for kostnadseffektiv realisering av Norsk kontinentalsokkels (NCS) sine ressurser. Forskerne i NORCE har i mer enn ti år arbeidet med å utvikle datamodellbaserte beslutningsstøtte- og automatiseringssystemer, med påviste fordeler for kostnadseffektivitet i boreprosessen. For å få fart på bruken av denne teknologien er det nå behov for et sterkere fokus på digitalisering. Det vil igjen muliggjøre en jevnere integrering og anvendelse av sanntids modellbaserte systemer i oljefeltet, samt sikre tryggere og mer effektiv prosess.

Med Digital Drilling som et målområde, jobber NORCE for å tilby strømlinjeformede løsninger for morgendagens boreprosessplanlegging, beslutningsstøtte og automatisering av borekontrollen. NORCE sine fasiliteter -Open Lab og Ullrigg -er av vital betydning for denne utviklingen og testingen av de nye digitale boreteknologier.

Prosjekter

Aktuelt