Digitale systemer

Sist oppdatert: 21. feb. 2020

Digitale systemer omfatter AI, maskinlæring, dataanalyse og visualisering av data og dekker alle aspekter ved den industrielle revolusjonen vi kaller Industri 4.0.

NORCE sine aktiviteter i digitale systemer dekker:

Prosjekter

Aktuelt