Gå rett til innhold
<
<
Jo

Jo Dugstad Wake

Seniorforsker

jowa@norceresearch.no
+47 56 10 72 93
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jo Dugstad Wake forsker på menneske-maskin interaksjon, interaksjonsdesign og evaluering av anvendbarhet- og brukeropplevelse knyttet til digital teknologi. Wake har PhD fra Institutt for Informasjons- og Medievitenskap, ved Universitetet i Bergen fra 2013. Avhandlingen hans handlet om design, implementering og evaluering av læringsdataspill i skolen.

Wake har erfaring med brukerdrevet utvikling av digitale applikasjoner innenfor forskjellige domener, inkludert helse, arbeid og skole. Wake har ledet flere studier som har involvert deltakende design, prototyping og evaluering av nye ideer for teknologi, og har en rekke vitenskapelige publikasjoner innenfor dette feltet. Wake er spesielt opptatt av hvordan oppfinnsom utvikling av teknologi innebærer tidlig testing av designutkast med brukere for å sikre relevans og anvendbarhet av teknologien, og hvordan man kan legge til rette for at brukere kan være med-designere av teknologi. Han har erfaring med hvordan utvikling av digital teknologi for mental helse innebærer samspill mellom ledd i en verdikjede, fra kartlegging av kliniske behov, prototyping, brukertesting, validering med RCT til implementering/kommersialisering. Wake har også praktisk erfaring med gjennomføring av RCTer gjennom deltakelse i en rekke kliniske studier innenfor musikkterapi.

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin