Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 22.04.2024
Oppdatert: 24.04.2024

Gunn Janne Myrseth

Programvaren LSSS for analyse av fiskeriakustikkdata, blir open source fra neste år. Med hjelp av verktøyet utviklet av forskerne våre sammen med Havforskningsinstituttet, kjører allerede 250 brukere fra hele verden analyser på sine fiskeressurser.

Rolf Korneliussen, Havforskningsinstituttet, Med programvaren LSSS kan man finne ut om det er sild eller makrell man har under båten, og slik artskartlegge marine ressurser., Herring, ,

Kilde:
Rolf Korneliussen, Havforskningsinstituttet

Med programvaren LSSS kan man finne ut om det er sild eller makrell man har under båten, og slik artskartlegge marine ressurser.

LSSS er utviklet av forskerne i NORCE på oppdrag fra og sammen med Havforskningsinstituttet.

– Samarbeidet mellom Havforskningsinstituttet, CMI/CMR/NORCE og Simrad/Kongsberg gjennom nesten et halvt århundre har gjort oss til ledende innenfor bruk av akustiske metoder som utgangspunkt for forvaltning av marine ressurser, sier Rolf Korneliussen fra Havforskningsinstituttet som prosjektleder arbeidet.

Korneliussen har i en årrekke jobbet tett med NORCE-forskerene Inge Eliassen og Yngve Heggelund på programvaren. Det å åpne den opp håper de vil gi enda større spredning av kunnskapen som ligger der.

Nye internasjonale prosjekt innen fiskeriakustikk bruker nå åpen kildekode, og bruken av disse systemene spres raskt.

– LSSS sine gode tekniske og brukervennlige løsninger vil ventelig gjøre at åpning av LSSS kildekode vil spre våre metoder og befeste vår ledende posisjon i verden. Det utvider også mulighetene til å samarbeide med institusjoner i andre land, kanskje spesielt medlemmer av ICES, The International Council for the Exploration of the Sea, sier Korneliussen.

The International Council for the Exploration of the Sea (ICES) er en mellomstatlig organisasjon med 20 medlemsland. Den er en mellomstatlig marinevitenskapsorganisasjon som imøtekommer samfunnets behov for upartisk dokumentasjon om tilstanden og bærekraftig bruk av våre hav og havområder.

En nesten 50 år gammel historie

Men utviklingen av denne programvare startet for lenge siden. Og her er historien: Havforskningsinstituttet brukte tidligere Bergen Echo Integrator (BEI) for å analysere akustiske data. Men BEI som ble utviklet i 1987, ble vanskeligere å vedlikeholde og utvide og det eksisterende postprosesseringssystemet i BEI holdt ikke mål. Forskerne ved den gang Chr. Michelsen Research (CMR) nå NORCE- ble kontaktet. Kunne de utvikle et Large Scale Survey System (LSSS)?

Dette var i 2002, og utvikling av LSSS-forløper KORONA startet da.

Utvikling av LSSS startet i 2005 og LSSS ble så satt i produksjon ved HI i 2007.

Nå er vi i 2024 og fortsatt leverer LSSS sine tjenester og utvikles i samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og NORCE-forskerne.

Det er i dag 250 brukere som har kjøpt 36 lisenser og representerer 22 institusjoner. Men markedet er større og fortsatt bør flere ta verktøyet i bruk da det er svært nyttig for å føre kontroll med ressursene i havet. Å åpne opp til open-source tror man vil gi en ennå større bruk.

Large Scale Survey System", forkortet LSSS, og uttalt "L-trippel-S", er i dag en programvarepakke for detaljert analyse av data fra flerfrekvente ekko-lydsendere, enten i frakoblet modus på kontorer eller i nettmodus under datainnsamling.

LSSS er designet for bruk innenfor overvåkning, estimater og forvaltning av marine ressurser, samt for bruk innen marin forskning.

Hovedstyrken til LSSS er å tilby rask tolkning av store mengder data. All funksjonalitet er bygget med tanke på å muliggjøre at brukerne kan tolke ett fullt dagsundersøkelsesdata på rundt 2 timer. Dette bidrar til å gjøre LSSS til et ideelt verktøy for regelmessig overvåkning og analyse av en nasjons bestand av ulike arter.

Bakgrunn for LSSS:

  1. Akustiske metoder er vanligvis brukt for å anslå fiskebestander, og ekko-integrasjon ved én frekvens er den generelle metoden som brukes.

Funksjoner i LSSS:

  1. LSSS gir mer effektiv og nøyaktig postprosessering av akustiske data.
  2. Operatører kan manipulere, justere terskler, fjerne støy og analysere echogrammer i digitalt format.
  3. LSSS lar erfarne operatører skille ut og identifisere ulike akustiske strukturer (fiskesvær) basert på biologiske og oseanografiske målinger.
  4. Målet er ofte å identifisere og skille ut spesifikke arter.
Inge Kristian Eliassen

Seniorforsker - Bergen
inel@norceresearch.no

+47 975 73 078

Yngve Heggelund

Seniorforsker - Bergen
ynhe@norceresearch.no

+47 917 97 224

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev