Gå rett til innhold
<
<
Enlighten-web

Enlighten-web

Enlighten var opprinnelig en Windows-applikasjon som Ove Daae Lampe utviklet i løpet av doktorgradsarbeid (2011) innen interaktiv visuell analyse (IVA) av prosessdata. Applikasjonen hadde avansert funksjonalitet for IVA. Det ble besluttet å lage en nettapplikasjon basert på Enlighten fordi det i flere prosjekter var behov for å få tilgang til IVA-funksjonalitet gjennom nettportaler.

De første versjonene av Enlighten-web ble utviklet under prosjektet EPOS Norway fase I som startet i 2016. EPOS er et akronym for European Plate Observing System. EPOS-Norge nettportal gir tilgang til og tilrettelegger for interaktiv visuell analyse av geovitenskapelige data med spesiell vekt på geofarer. Partnere i dette prosjektet var UiB, UiO, NGU, NMA og NORSAR.

Enlighten-web er også blitt brukt for å realisere en datahåndteringsplattform for høsting av data fra autonome marine måleplattformer. Dette prosjektet ble ledet av Aquaplan-NIVA. Andre samarbeidspartnere var NIVA og Kongsberg Digital.

For tiden brukes Enlighten-web i prosjektet SFI Smart Ocean. Dette prosjektet har som mål å lage et trådløst observasjonssystem for multi-parameter overvåking av undervannsmiljøer og installasjoner. Partnere inkluderer Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Havforskningsinstituttet, Aanderaa Data Instruments AS, Aker BP, Bouvet og Kongsberg Maritime.

Enlighten-web forenkler interaktiv visuell analyse av store flerdimensjonale datasett. Støttede plotttyper inkluderer stolpediagram, tabellvisninger, spredningsplott, vektorplott, linjeplott og kartplott. Enlighten-web bruker kartmotoren Cesium.

Brukeren kan bruke "brushing and linking” for å utforske komplekse datasett for å oppdage korrelasjoner og interessante egenskaper skjult i dataene. “Brushing” refererer til å velge en delmengde av dataene ved hjelp av musen. "Linking” betyr at to eller flere plott som viser forskjellige attributter fra de samme datasettene er knyttet til hverandre, slik at utheving av en delmengde i ett plot automatisk fører til at de tilsvarende delmengdene utheves i de koblede plottene.

Figuren nedenfor viser en Enlighten-web visualisering av seismiske hendelser. I neste figur er det brukt et geografisk filter for å fremheve egenskapene til seismiske hendelser i Jan Mayen-området.

NORCE, En Enlighten-web visualisering av seismiske hendelser., Enlighten Picture1, ,

Kilde:
NORCE

En Enlighten-web visualisering av seismiske hendelser.

NORCE, Her er det brukt et geografisk filter for å fremheve egenskapene til seismiske hendelser i Jan Mayen-området., Enlighten Picture2, ,

Kilde:
NORCE

Her er det brukt et geografisk filter for å fremheve egenskapene til seismiske hendelser i Jan Mayen-området.

Kontaktperson:

Tor Langeland

Seniorforsker - Bergen
tola@norceresearch.no

+47 901 42 945