Gå rett til innhold
<
<
Enlighten-web

Enlighten-web

Et verktøy for interaktiv og visuell analyse av komplekse datasett

Enlighten-web er et verktøy som hjelper deg med å analysere store og komplekse datasett på en enklere og mer visuell måte. Dataene vises som stolpediagram, tabeller, spredningsdiagram, vektorplott, linjediagram og kartplott.

Verktøyet lar deg interaktivt utforske store datasett for å finne sammenhenger mellom variablene og oppdage interessante egenskaper i dataene.

Nysgjerrig på verktøyet? Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon verktøyet og mulige bruksområder.

Kontaktperson
Tor Langeland

Digitale systemer Seniorforsker - Bergen

tola@norceresearch.no

+47 901 42 945

Figuren nedenfor viser en Enlighten-web visualisering av seismiske hendelser. I neste figur er det brukt et geografisk filter for å fremheve egenskapene til seismiske hendelser i Jan Mayen-området. Enlighten-web bruker kartmotoren Cesium for å generer kart.

NORCE, En Enlighten-web visualisering av seismiske hendelser., Enlighten Picture1, ,

Kilde:
NORCE

En Enlighten-web visualisering av seismiske hendelser.

NORCE, Her er det brukt et geografisk filter for å fremheve egenskapene til seismiske hendelser i Jan Mayen-området., Enlighten Picture2, ,

Kilde:
NORCE

Her er det brukt et geografisk filter for å fremheve egenskapene til seismiske hendelser i Jan Mayen-området.

Eksempler på bruksområder

Enlighten-web er en web-applikasjon og kan brukes til å bygge web-portaler for visualisering og analyse av forskjellige datatyper.

Eksempler på bruk av Enlighten-web inkluderer prosjektet SFI Smart Ocean, som har som mål å lage et trådløst observasjonssystem for overvåking av undervannsmiljøer og installasjoner. Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Havforskningsinstituttet, Aanderaa Data Instruments AS, Aker BP, Bouvet og Kongsberg Maritime er blant partnerne i prosjektet.

Verktøyet ble opprinnelig utviklet som en Windows-applikasjon av Ove Daae Lampe, men ble senere endret til en nettbasert applikasjon da behovet for tilgang gjennom nettportaler økte.

Enlighten-web ble først brukt under prosjektet EPOS Norway. Her ble Enlighten-web brukt til å bygge en nettportal for interaktiv visuell analyse av geovitenskapelige data med spesiell vekt på geofarer (https://epos-no.uib.no/eposn-d...). Partnere i dette prosjektet var Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Norges Geologiske Undersøkelser, Kartverket og NORSAR.

Verktøyet har også blitt brukt i et prosjekt for høsting av data fra autonome marine måleplattformer. Prosjektet ble ledet av Aquaplan-NIVA, med NIVA og Kongsberg Digital som samarbeidspartnere.

Relaterte prosjekter

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter