Havvind

Sist oppdatert: 31. aug. 2020

Havvind er et av det hurtigst voksende fornybare energikilder i Europa. Nøyaktig kunnskap om vindfeltet i og rundt vindparker i tillegg til atmosfærens stabilitet er viktig for at vindparker kan driftes på en effektiv måte.

NORCE har lang erfaring med planlegging og utførelse av vindmålekampanjer, både på land og til havs. Våre forskere har høy kompetanse med tanke på postprosessering, kvalitetssikring og analyse av vindmåledataene.

NORCE har ledet et FME-senter for havvind, NORCOWE (2009-2017), og NORCOWE videreføres nå som et forskningsnettverk. Vi arrangerer jevnlige møteplasser for industri og akademia gjennom “Science Meets Industry”-konferansene. Vi er også medlem av EERA JP Wind.

Prosjekter

Aktuelt