Gå rett til innhold

Havvind

En av de raskest voksende fornybare energikildene


CO2-utslippene fra olje og gass skal ned men forbruket av energi øker. Derfor trenger vi produksjon av strøm fra vindturbiner. Hvilke utfordringer og muligheter kommer med byggingen av nye havvindparker?

Olje/gass, fiskeri og lagring av CO2 – Nordsjøen skal utnyttes til mye, men samtidig skal miljøet bevares. Hvilke konflikter oppstår og hva betyr det for livet i havet, når vi bygger store havvindparker?

Prosessen med å godkjenne utbygging av havvind tar lang tid. Hvordan kan dette gjøres raskere uten å gå på kompromiss med de næringene og det miljøet som blir påvirket av utbyggingen?

Vindturbiner har en levetid på cirka 25 år, men det er dyrt å forankre dem langt under havbunnen – og det er dyrt å inspisere, vedlikeholde og reparere dem. Den største investeringen gjøres likevel under utbyggingen. Hvordan kan vi gjøre alle prosesser mer effektivt, slik at vi sikrer minst mulig slitasje og nedetid og tar ut mest mulig energi?

Havvind skal gi oss energi til riktig tid, men hvis det ikke blåser trenger vi andre pålitelige energikilder, mens i andre tilfeller kan vi ha overproduskjon av energi. Hvordan lagrer vi energien fra havvind?

Dette er noe av det vi forsker på i NORCE. Ta gjerne kontakt med oss om du vil samarbeide med oss.


Kontaktperson
Annette Fagerhaug Stephansen

Digitale systemer Forskningsleder Digitale system - Bergen

anst@norceresearch.no

+47 402 23 815


Arealkonflikter og miljøeffekter

Utnyttelse av havvind har flere samfunnsmessige implikasjoner som, hvis de ikke håndteres riktig i planleggingsprosessene, kan føre til konflikter.

Hos NORCE forsker vi på hvordan ulike interessegrupper involveres, og hvordan offentligheten stiller seg til havvind. Vi forsker på sosiale sider rundt driften av havvindinstallasjoner, vi undersøker deltakelsen fra lokal og regional underleverandører, og vi ser på etableringen av verdikjeder.

Det er mange interesser som ønsker å utnytte ressursen i havet. En viktig del av arealplanleggingen er derfor å legge til rette for smidig samhandling med andre næringer som opererer i samme område, f.eks. fiskeri, havbruk og sjøtransport.

  • NORCE bidrar med kartlegging og analyser av ulike interesser knyttet til bestemte havområder.
  • For at konsesjonsprosessen skal gå så fort som mulig samler vi alle nødvendige data og studier som er påkrevd i dokumentasjonen til de som søker lisens til utbygging av havvind.


Lokale utfordringer og miljøkonsekvenser av havvind må også vurderes nøye. I NORCE forsker vi for å kunne evaluere hvordan livet i sjøen og på land påvirkes.

  • Vi bruker vår marine og biologiske ekspertise til å utføre robuste miljørisikovurderinger knyttet til tekniske installasjoner.
  • Vi bidrar med kunnskap ved overgangen til stor skala bruk av fornybar energi slik det marine økosystemet holdes ved like.
  • Vi bidrar med kunnskap og anbefalinger til land som ønsker å utvikle marin fornybar energi samtidig som de tar vare på naturmangfoldet og legger til rette for god marin arealplanlegging.


Plassering og prosjektering av havvindparker

I NORCE bruker vi vår kompetanse innen olje og gass til å optimalisere planlegging og installasjon av havvindanlegg.

Forskningen dekker en rekke sider ved havvind, som evaluering av geologi, trygg fundamentering for kabler og turbiner, nett-tilkoblinger og integrering med andre energisystemer.

Nøyaktig kunnskap om vindfeltet i og rundt vindparker i tillegg til atmosfærens stabilitet er viktig for at vindparker kan driftes på en effektiv måte. NORCE har flere tiår med erfaring innen havvind.

Optimalisering, drift og vedlikehold

Forskerne våre har høy kompetanse innen atmosfærisk turbulenssimulering for dynamiske turbinbelastningsberegninger, CFD-vindmodellering samt mesoskala-vindparkmodellering i "Weather Research and Forecast" (WRF) -modellen. Våre forskere oppfunnet og utviklet Ensemble Kalman Filter (EnKF) for værvarsling, som nå er i bruk over hele verden. NORCE har tidligere bidratt til WRF sin åpne kildekode med en offshore vindmodul.

NORCE har kompetanse innen anvendt maskinlæring, f.eks. for sanntidsprediksjon av vindfeltet rundt en offshore vindpark, og vi har kompetanse innen interaktiv datavisualisering og usikkerhets- og sensitivitetsanalyse.

Vi tilbyr også værvindu-prediksjoner, driftsanalyser, optimalisering av plassering og styring av vindmølleparker og dataassimilering for oppdatering av modeller.

Marginene innen havvind er små, betydelig mindre enn hva vi er vant med fra olje og gass.

I NORCE bruker vi vår ekspertise innen design, datainnsamling og analyse, modellering og simulering, optimalisering, visualisering, vedlikeholdsstøtte og beslutningsstøtte til å utvikle kostnadseffektive løsninger for drift av offshore vindparker.

I NORCE bruker vi vår teknologikompetanse til å utvikle og forbedre løsninger for utformingen av flytende vindturbiner og strukturell design.

Havvind som del av energisystemet

I tillegg til å jobbe med vind jobber NORCE også med energisystemløsninger i sin helhet, og med løsninger knyttet til spesifikke energikilder som geotermisk, sol, og hydrogen.

Relevante forskergrupper

Se alle
Se alle Se alle prosjekter

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev