Havvind

Havvind er et av det hurtigst voksende fornybare energikilder i Europa

Nøyaktig kunnskap om vindfeltet i og rundt vindparker i tillegg til atmosfærens stabilitet er viktig for at vindparker kan driftes på en effektiv måte. NORCE har flere tiår med erfaring innen havvind.

Forskerne våre har høy kompetanse innen atmosfærisk turbulenssimulering for dynamiske turbinbelastningsberegninger, CFD-vindmodellering samt mesoskala-vindparkmodellering i "Weather Research and Forecast" (WRF) -modellen. Våre forskere oppfunnet og utviklet Ensemble Kalman Filter (EnKF) for værvarsling, som nå er i bruk over hele verden. NORCE har tidligere bidratt til WRF sin åpne kildekode med en offshore vindmodul.

NORCE har også kompetanse innen anvendt maskinlæring, f.eks. for sanntidsprediksjon av vindfeltet rundt en offshore vindpark, og vi har kompetanse innen interaktiv datavisualisering og usikkerhets- og sensitivitetsanalyse.

Vi tilbyr også værvindu-prediksjoner, driftsanalyser, optimalisering av plassering og styring av vindmølleparker og dataassimilering for oppdatering av modeller.

Ta kontakt dersom du ønsker å samarbeide med oss.

Kontaktperson
Annette Fagerhaug Stephansen

Digitale systemer Forskningsleder Digitale system - Bergen

anst@norceresearch.no

+47 402 23 815

Lidar 37 2, <p><em>Benny Svardal</em></p>, Skannende lidar montert på rigg til sjøs.

NORCOWE

NORCE var vertsinstitusjon for Norsk senter for offshore vindkraft (NORCOWE), som var ett av to senter for miljøvennlig energiforskning (FME) i Norge mellom 2009 - 2017. NORCOWE var førende i utformingen av en fritt tilgjengelig referansevindpark for optimalisering av turbindrift og støttet nasjonal infrastruktur som for eksempel Norwegian Motion Laboratory, Offshore Boundary-Layer Observatory og en mobil bevegelsesplattform. NORCOWE er i dag et forskningsnettverk.

Gjennom deltakelsen i NORCOWE har NORCE-forskere opparbeidet seg høy kunnskap og erfaring med planleggingen og gjennomføringen av nasjonale og internasjonale vindmålingskampanjer, både offshore og på land, inkludert fjernmåling av vind ved bruk av Light Detection and Ranging (LIDAR). Vi tilbyr vår ekspertise innen planlegging og gjennomføring av vindmålekampanjer, datakvalitetsvurdering, datahåndtering og arkivering, samt vitenskapelig analyse av måledata.

Vi arrangerer regulære møteplasser for industrien og akademia gjennom Science Meets Industry-konferansene. Vi er også medlem av EERA JP Wind.

Relevante forskergrupper
Se alle
Se alle
Se alle prosjekter

Aktuelt

NORCE på ONS 2022

Aktuelt

Installerer vindmøller på timer fremfor dager