Gå rett til innhold
<
<
Klaus

Klaus Johannsen

Sjefsforsker

kljo@norceresearch.no
+47 56 10 78 03
+47 974 650 33
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg mottok min mastergrad i fysikk fra Universitetet i Hamburg, Tyskland, i 1992, og min Ph.D. i matematikk fra Heidelberg Universitet, Tyskland, i 1999. Fra 1999 til 2005 var jeg postdoktor ved Heidelberg Universitet og oppnådde der min professorgrad i matematikk. Deretter jobbet jeg et halvt år som forsker ved Universitet i Texas, Austin, USA. I 2006 aksepterte jeg en stilling som gruppeleder ved Uni Research AS i Bergen, Norge, og ledet gruppen fra 2006 til 2010. Fra 2010 til 2018 var jeg forskningsdirektør ved avdelingen Uni Research Computing. Siden 2019 har jeg jobbet for NORCE AS som sjefsforsker i divisjonen for Teknologi. I tillegg var jeg professor i matematikk ved Heidelberg Universitet i 2005, og ved Universitetet i Bergen fra 2006 til 2009.

I løpet av karrieren min har jeg studert fysikk og matematikk og samarbeidet tett med miljøforskere. Som gruppeleder i Bergen var jeg ansvarlig for administrasjonen av tungregnemaskinen ved Universitetet i Bergen. Som avdelingsdirektør etablerte jeg et senter for stordataanalyse med fokus på anvendelse av maskinlæring og kunstig intelligens på vitenskapelige problemer. Gjennom mesteparten av karrieren min har jeg også vært aktiv som programvareutvikler. Erfaringen jeg har opparbeidet meg innen disse fagfeltene gir meg en bred tverrfaglig bakgrunn. Dette gjør meg i stand til å jobbe med, og lede komplekse tverrfaglige prosjekter.

Siden 2013 har jeg for det meste vært opptatt av maskinlæring og kunstig intelligens og dens anvendelse innen ulike områder av vitenskap og industri. Jeg har anskaffet, jobbet i og ledet NFR- og EU-prosjekter av mindre og større størrelser med fokus på naturvitenskap, samfunnsvitenskap og industrielle problemer. Potensialet til disse metodene er enormt, og en ansvarlig og utdannet anvendelse av dem kan være svært fordelaktig for nesten alle områder innen vitenskap, industri og samfunnet for øvrig. Jeg er ivrig etter å bruke kunnskapen min til å bidra positivt med noe alle kan komme til gode med.

Klaus Johannsen

Divisjon

Energi og teknologi

Forskningstema

Big Data
Kunstig intelligens
Maskinlæring

Forskergrupper

Digitale systemer

Mer info om Klaus

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt