Gå rett til innhold
<
<
Annette

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale system

anst@norceresearch.no
+47 402 23 815
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg har vært leder av forskningsgruppen Digitale System siden 2019. De siste årene har sett en forrykende utvikling av kunstig intelligens, og dette er et fagområde som er svært viktig for vår forskningsgruppe. Personlig er jeg spesielt interessert i de etiske problemstillingene, hvordan teknologien påvirker samfunnet rundt oss og hvordan vi får til en teknologiutvikling i godt samspill med brukerne. NORCE har en særstilling da vi er et tverrfaglig forskningsinstitutt og det er kort avstand mellom teknologer, samfunnsforskere og eksperter på alt fra miljø til helse. Kunstig intelligens er en slik teknologi som kan brukes inn mot alle slags fagfelt, og det er viktig med godt tverrfaglig samarbeid for å kunne utvikle gode løsninger og forutse konsekvenser av tiltakene vi kommer med.

Jeg sitter i styret i to sentre: SFI Smart Ocean som forsker på smart og trådløs undervannskommunikasjon, og SFI CRIMAC som forsker på bruken av akustikk for å analyse livet under havoverflaten for fiskebåter og forskningsfartøy. Jeg er nestleder i styret til NORA.ai – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium – der jeg har vært aktiv siden 2021. Jeg sitter også i styret til NORA.startup.

Jeg har mastergrad (eller "laurea") i aerodynamikk fra PoliMi i Milano og doktorgrad i anvendt matematikk fra École des Ponts ParisTech. I 2008 flyttet jeg tilbake til Norge og begynte å jobbe som forsker ved Uni Research sitt SFF senter CIPR (Center for Integrated Petroleum Research). Der arbeidet jeg med kontrollvolummetoder som blir brukt til å studere flyt i porøse media. Fra 2013 jobbet jeg i Christian Michelsen Research som koordinator for FME-senteret NORCOWE. NORCOWE, Norwegian Centre for Offshore Wind, startet opp i 2009 da optimisten rund havvindforskning var stor. Dette var året da Hywind Demo ble lansert, Havsul fikk konsesjon på utbygging av 78 turbiner til havs og to forskningssentre for havvind ble etablert. Jeg fikk herfra mye erfaring rundt det å lede store forskningssentre. Både Uni Research og Christian Michelsen Research ble fusjonert inn i NORCE i slutten av 2018.

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt