Gå rett til innhold
<
<
Regionalt klima og klimaservice

Regionalt klima og klimaservice

Kunnskap om klimaet for bedre klimatilpasning

Vi forsker på fysiske prosesser i atmosfæren, på land, i havet og hvordan prosessene påvirker hverandre. Vi undersøker hvordan klimaet endrer seg og informerer samfunnet om mulige konsekvenser (fysisk klimarisiko).

Vi jobber tverrfaglig. Gruppen vår bestående av 18 forskere med arbeidsplass i Bergen og Tromsø. Vi har høy kompetanse i matematikk, fysikk, meteorologi, hydrologi, geografi og biologi.

Som verktøy anvender vi - detaljerte simuleringer fra regionale klimaframskrivninger - ny satellitteknologi og - avanserte observasjoner fra lokale målestasjoner.

Vi er lidenskapelig opptatt av å oversette klimadata til informasjon og bidra med kunnskap om klimaet til bedre beslutningstaking innen klimatilpasning. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å samarbeide med oss.

Kontaktperson
Marie Pontoppidan

Regionalt klima og klimaservice Forskningsleder Regionalt klima - Bergen

mapo@norceresearch.no
+47 56 10 75 47

Møt forskerteamet

Bernt Johansen

Seniorforsker - Tromsø
bejo@norceresearch.no

+47 911 68 927

Corine Davids

Forsker II - Tromsø
coda@norceresearch.no
+47 56 10 78 48

Hanna Lee

Forsker I - Bergen
hale@norceresearch.no
+47 56 10 75 34

Inge Althuizen

Forsker II - Bergen
ialt@norceresearch.no
+47 56 10 75 82

Jens Hesselbjerg Christensen

Forsker I - Bergen
jech@norceresearch.no
+47 56 10 75 12

Jörg Haarpaintner

Forsker II - Tromsø
jrha@norceresearch.no

+47 470 70 341

Lucia Gutierrez Loza

Post Doc - Bergen
lulo@norceresearch.no
+47 56 10 75 10

Norman Steinert

Post Doc - Bergen
nste@norceresearch.no
+47 56 10 75 14

Ozan Mert Göktürk

Forsker II - Bergen
ozgk@norceresearch.no
+47 56 10 75 86

Priscilla Mooney

Forsker I - Bergen
prmo@norceresearch.no
+47 56 10 75 40

Stefan Pieter Sobolowski

Forsker I - Bergen
stso@norceresearch.no
+47 56 10 75 54
+47 911 78 962

Tyge Løvset

Seniorforsker - Bergen
tylo@norceresearch.no
+47 56 10 75 92
+47 932 67 779

Alok Kumar Samantaray

Post Doc - Bergen
asam@norceresearch.no
+47 56 10 75 90

Chiara De Falco

Forsker III - Bergen
chde@norceresearch.no
+47 56 10 75 83

Ole Wulff

Post Doc - Bergen
owul@norceresearch.no
+47 56 10 75 67

Hannah Ming Siu Vickers

Forsker II - Tromsø
havi@norceresearch.no

+47 976 98 848

Lu Li

Forsker II - Bergen
luli@norceresearch.no
+47 56 10 75 35

Matvey Debolskiy

Post Doc - Bergen
mdeb@norceresearch.no
+47 56 10 75 80

Stein Rune Karlsen

Seniorforsker - Tromsø
skar@norceresearch.no

+47 934 19 904

Xavier Levine

Forsker II - Bergen
xale@norceresearch.no
+47 56 10 75 68

Se alle prosjekter