Breddebilde med dekor og logo

NAMC - North Atlantic Microplastic Centre

Hva gjør vi

NAMC- North Atlantic Microplastic Centre, ledes av forskningsinstituttet NORCE, og har som mål å mobilisere ledende forskere nasjonalt og internasjonalt for raskest mulig å forstå hvor mye mikroplast som finnes i omgivelsene og risikoen ved dette. Agenda Vestland- Sparebankstiftelsen har muliggjort etableringen ved å bistå med treårig oppstarthjelp.

Vi samler ekspertene og får opp rette metoder og ny kunnskap. Gjennom metoder som oppdager de aller minste partiklene, ser vi, og mange andre forskere, at 95% av partiklene er under 1/10 millimeter store. Og antallet stiger sannsynligvis når vi nærmer oss enda mindre partikler. De minste vi ser med denne metoden er 11 mikrometer, og mindre enn dette igjen er partikler på størrelse med bakterier. Bakterier vet vi jo at kan tas opp i kroppen av immunsystemet vårt, og kan krysse barrierer. Det er også vist i eksperimenter at ørsmå nanopartikler kan passere over i hjernen og påvirke adferd i fisk, når det gis høye nok doser.

Men vi vet ennå ikke om dette skjer i naturen i dag. Noen steder er det veldig mye plast, så der er sannsynligheten for å finne skader størst.

Det vi kan si er at dersom produksjon og utslipp av plast fortsetter som i dag, vil nivåene stige til at det er mye mer sannsynlig at vi ser skadelige effekter av mikroplast. Mikroplast i byer er også lite forsket på, og på hvilken måte prosesser i byene bidrar til plastforurensning og mikroplast. Vi vet nå at gressbanene fylt med plastavfall fra bildekk er skadelige og renner ut i havet både gjennom regnvann og vask av klær fra fotballbanen. Plastavfall i gatene slites ned til småbiter og renner ut i havner og avløp, og bildekk som slites på veiene kan bli til finstøv som vi puster inn. Så lenge vi omgir oss med plast alle steder er det utenkelig at vi ikke produserer mikroplast- og utsetter oss selv for mikroplast.

Hvorfor er dette viktig

I dag vet vi for lite. Derfor er det viktig å raskt få kunnskap på bordet.

Mål

Få kunnskapsbaserte globale beslutninger som kan ta vekk unødige farer for mennesker og dyr.

Aktuelt