<
<
Ocean Observations

Ocean Observations

Følger med på endringer i klima, havsirkulasjon, sjøis og havnivå

Ocean Observations-gruppen består av forskere med en bred kompetanse innom oseanografi (kjemisk, biologisk, fysisk, paleo).

Vi utfører observasjoner og rekonstruksjoner av fysiske, kjemiske, og biologiske paremetrer som brukes for å studere havsirkulasjon og ventilasjonsprosesser, havets syklus av karbon og andre biogeokjemiske variabler, klima, sjøis og havnivå, og hvordan disse endres med tiden, fra førtid til nåtid.

Vi har et generelt fokus på åpent hav i høye breddegrader, men har også aktiviteter med et mer globalt fokus, og inn imot kyst og fjord.

Kontaktperson
Emil Jeansson

Ocean Observations Forskningsleder Ocean Observations - Bergen

emje@norceresearch.no
+47 56 10 75 27

Våre laboratorier
Møt forskerteamet
Abdirahman Omar

Forsker II - Bergen
abom@norceresearch.no
+47 56 10 75 01

Amandine Aline Tisserand

Senioringeniør Ocean Observations - Bergen
amti@norceresearch.no
+47 56 10 75 58

Augustin Kessler

Post Doc - Bergen
auke@norceresearch.no
+47 56 10 75 28

Bjørg Risebrobakken

Forsker I - Bergen
bjri@norceresearch.no
+47 56 10 75 48

Carin Andersson

Forsker I - Bergen
caan@norceresearch.no
+47 56 10 75 03

Dag Inge Blindheim

Overingeniør Ocean Observations - Bergen
dabl@norceresearch.no
+47 56 10 75 08

Edvard Hviding

Forsker I - Bergen
edhv@norceresearch.no

Elaine Louise McDonagh

Forsker II - Bergen
elmc@norceresearch.no
+47 56 10 75 84

Eystein Jansen

Forsker I - Bergen
eyja@norceresearch.no
+47 56 10 75 26

Heriniaina Juliano Dani Ramanantsoa

Post Doc - Bergen
hram@norceresearch.no
+47 56 10 75 76

Ingunn Skjelvan Skjelvan

Forsker II - Bergen
insk@norceresearch.no
+47 56 10 75 53

Kristin Richter

Forsker II - Bergen
krri@norceresearch.no
+47 56 10 75 81

Kristine Steinsland

Stipendiat - Bergen
stei@norceresearch.no
+47 56 10 75 70

Margit Hildegard Simon

Forsker II - Bergen
msim@norceresearch.no
+47 56 10 75 52

Martin Miles

Forsker II - Bergen
mmil@norceresearch.no
+47 56 10 75 39

Richard Sanders

OTC-Direktør - Bergen
rsan@norceresearch.no
+47 56 10 75 85

Svein Østerhus

Seniorforsker - Bergen
svos@norceresearch.no
+47 56 10 75 63

Tamara Trofimova

Forsker II - Bergen
tatr@norceresearch.no
+47 56 10 75 61

Tobias Steinhoff

Senioringeniør Ocean Observations - Bergen
tost@norceresearch.no
+47 56 10 75 78

Yunyi Wang

Stipendiat - Bergen
yunw@norceresearch.no
+47 56 10 75 41

Se alle prosjekter

Aktuelt

Vippepunktene for de store klimaendringene må fortsatt overvåkes

Aktuelt

Sterkere Golfstrøm det siste århundret