Gå rett til innhold
<
<
Southeren Ocean Carbon and Heat Impact on Climate (SO-CHIC)

Southeren Ocean Carbon and Heat Impact on Climate (SO-CHIC)

, Foto: Svein Østerhus, NORCE, Isveggsydpol so, ,

Foto: Svein Østerhus, NORCE

SO-CHIC består av 16 partnere fra 10 land. De har fått 8 millioner Euro over fire år. Startet opp november 2019.

Bakgrunn: Havet i Antarktis regulerer det globale klimaet ved å kontrollere varme- og karbonutvekslingen mellom atmosfæren og havet. Det er ansvarlig for rundt 60-90% av overskuddsvarmen (dvs. assosiert med menneskeskapte klimaendringer) som absorberes av verdenshavene hvert år, og er også anerkjent for i stor grad å kontrollere variasjonen i karbonbudsjettet på ti år, med nøkkelimplikasjoner for beslutningstakere og vanlig global lageropptak avtalt som en del av Paris-avtalen. Til tross for en slik avgjørende klimasvikt, representerer dens representasjon i den globale klimamodellen en av de viktigste svakhetene ved klimasimulering og -projeksjon fordi det er for lite kjent om de underliggende prosessene. Begrensninger kommer både fra mangel på observasjoner i dette ekstreme miljøet og dens iboende følsomhet for intermitterende småskala prosesser som ikke fanges opp i dagens jordsystemsystemmodeller.

For å bidra til å redusere usikkerheten i forutsigelser om klimaendringer og adressere kunnskapshull i klimavitenskapen.

NORCE leder arbeidspakke tre.

Prosjektfakta

Navn

Southeren Ocean Carbon and Heat Impact on Climate (SO-CHIC)

Status

Aktiv

Periode

01.11.19 - 31.10.24

Prosjektets hjemmeside

www.sochic-h2020.eu/

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Prosjektmedlemmer

Jean-Baptiste Sallee
Østerhus Svein