Gå rett til innhold

Senter for praksisnær forskning og samskaping

Vi utvikler morgendagens løsninger sammen med aktører i offentlig, frivillig og privat sektor

Senter for praksisnær forskning og samskaping har lang erfaring i å jobbe tett sammen med aktører i samfunnslivet når det er behov for kunnskapsbasert utvikling av tjenester og løsninger. Ved å involvere forskere med stor forståelse for aktørens egne behov, utfordringer og muligheter, kan vi utvikle prosjektideer, finne eksterne finansieringsmuligheter og skape innovative løsninger sammen.

Gudrun Sylte, Bjerknessenteret, Klimathon er et eksempel på praksisnær forskning.  Klimathon går ut på å samle folk fra ulike sektorer og fagbakgrunn som samarbeider i grupper for å utvikle løsninger på et bestemt problem. I 2022 samlet vi 80 deltakere fra kommuner, fylkeskommuner, konsulentselskaper, direktorater, departementer og akademia på Voss for å finne naturbaserte løsninger på lokale klimautfordringer., 1668614053005, ,

Kilde:
Gudrun Sylte, Bjerknessenteret

Klimathon er et eksempel på praksisnær forskning. Klimathon går ut på å samle folk fra ulike sektorer og fagbakgrunn som samarbeider i grupper for å utvikle løsninger på et bestemt problem. I 2022 samlet vi 80 deltakere fra kommuner, fylkeskommuner, konsulentselskaper, direktorater, departementer og akademia på Voss for å finne naturbaserte løsninger på lokale klimautfordringer.

Gjennom aksjonsforskning, følgeforskning, medforskning og samskaping har vi metodikker som kan skreddersys praksisfeltets behov til enhver anledning. Vi spiller på forskerkompetanse hos de mange hundre forskerne i NORCE, samarbeid med eksterne forskere der det er behov for det, og den vide erfaringskompetansen som finnes i praksisfeltet. Mange av våre forskere har også selv bakgrunn fra offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og bedrifter.

Ved senteret måler vi ikke bare forskningsresultater i antallet vitenskapelige artikler, men i vellykkede løsninger som har en ønsket virkning ute i lokalsamfunn, med overføringsverdi til andre.

Vår forskning har fokus på områder som velferd, omstilling i offentlig sektor, samskaping med frivillig sektor, arbeidsliv, klima, miljø, bærekraft, folkehelse, og regional utvikling.

Sammen med våre samarbeidspartnere i praksisfeltet har vi for eksempel bidratt til å utvikle

  • samskapingsplattformer mellom kommune og sivilsamfunn
  • aktivitetstilbud for barn og unge som fremmer mestring og deltakelse
  • utdanningsmodeller for fagutdanning for minoritetsspråklige voksne
  • nye oppfølgingsmodeller med bruk av likepersoner for folk i sårbare overganger etter rusbehandling
  • modeller for involvering av hele lokalsamfunnet i strandrydding av marin plast
  • innovative tiltak mot utenforskap til arbeidsliv og samfunnsdeltakelse

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om du har et behov eller en idé som du ønsker å realisere!

Kontakt

Senterleder Eugene Guribye

eugene.guribye@norceresearch.no

Tlf +47 95161674

Se flere prosjekter

Hør vår podkast om innovasjon i kommuner

Podkasten, som lages i samarbeid med Fremtidens Kommuner og INNOFF, springer ut fra innovasjonskonferansen med samme navn.

Den ledes av Erik Bøylestad Nilsen, byråkraten som er ansatt i Arendal kommune, og Eugene Guribye, forskeren som er leder for Senter for praksisnær forskning i NORCE.

Her blir det presentert ny forskning og diskutert løsninger på dagens utfordringer sammen med spennende gjester. Det gir en unik mulighet til å dele kunnskap på tvers av både forskning og kommuner.

Hør podcasten på Spotify