Gå rett til innhold
<
<
Trond

Trond Stalsberg Mydland

Forskningsleder Velferd

trmy@norceresearch.no
+47 480 10 549
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Uniformity Dressed as Diversity? Reorienting female associate professors – 2022
Likepersontjenesten i A-larm – Fra prosjekt til varig tilbud – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Samarbeid om brukerstyrte tjenester i ettervern: Et samarbeidsprosjekt på rusfeltet mellom ideell sektor, kommuner, spesialisthelsetjenesten og forskere – NORCE Norwegian Research Centre 2022
“Du lurer ikke en luring“ (ref. likeperson): Likepersontjeneste i Bergen for mennesker med utfordringer knyttet til ru” – NORCE Norwegian Research Centre 2022
KUBEN – Mulighetshuset – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Likepersontjenester i Oslo – NORCE Norwegian Research Centre 2022
En som alltid vil lete etter meg (ref. deltaker): Likemannstjenesten i Stavanger, Sola og Sandnes – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Likepersontjenester innen rus og psykisk helse under covid-19 – utfordringer og muligheter – Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021
An exploration of recovery competence among Norwegian peer workers in substance abuse services – Social Work in Mental Health 2021
Perspectives on challenges and opportunities in Norwegian peer recovery services for people living with dual diagnosis during a pandemic – Journal of Patient Experience (JPE) 2021
Brukermedvirkning på systemnivå (BRUS) – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Likemannstjeneste i Stavanger. Samarbeid om oppfølging etter institusjonsbehandling for rusavhengighet. – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Portalen: Samskaping i rusomsorgen – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Erfaring og fag på samme lag: Aksjonsforskningsbasert utvikling av rus- og psykisk helsetjenester – 2019
Escape to the island: International volunteer engagement on Lesvos during the refugee crisis – Journal of Civil Society 2018
"Elendighetsforskning" på Sørlandet – Fædrelandsvennen 2013
Husrom uten hjerterom. Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? – Agderforskning AS 2012
Ledelsesorienterte kvinner på Agder.Deltakere i ”Female Future” sine erfaringer med det sørlandske arbeids- og samfunnslivet – Agderforskning 2006
Arbeid ute og hjemme. Sørlandske mødres valg og vurderinger – Agderforskning 2005
"Uten gruppa vet jeg ikke hvor jeg hadde vært..." Brukerevaluering av et tverretatlig tiltak for sedelighetsdømte i Kristiansand – Universitetet i Agder 2005
Arbeid ute og hjemme: Sørlandske mødres valg og vurderinger. Rapport fra prosjektet Likestilling og arbeidsliv på Agder – Agderforskning 2005
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt