Gå rett til innhold
<
<
Irina

Irina Erdvik

Forsker II

irer@norceresearch.no
+47 466 97 850
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Erdvik har en PhD i idrettsvitenskap fra Norges Idrettshøgskole (2020), samt bachelor og master i folkehelse (2011 og 2013) og utdannelse i pedagogikk (2014) fra Universitetet i Agder.

Hun er i dag forsker i Samfunnsavdelingen ved NORCE. Erdvik har erfaring med forskning på barn og unges positive utvikling og læring, med et særlig fokus på betydningen av unges deltakelse i ulike kontekster for fysisk aktivitet. Hun har eksempelvis forsket på betydningen av erfaringer fra ulike bevegelseskontekster (deriblant kroppsøving i skolen, organisert idrett og selv-organisert aktivitet) for barn og unges psykiske helse.

Hennes forskningserfaring inkluderer både kvantitative og kvalitative design, og hun kan vise til en bred forskningsinteresse som inkluderer blant annet psykologiske, pedagogiske og sosiologiske perspektiver relatert til ulike folkehelsetematikker, psykisk helse, sosial ulikhet, marginaliserte grupper, utdanning, kroppsøving i skolen, idrett og fysisk aktivitet.

Irina Erdvik

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Velferd

Mer info om Irina

Se profil i Cristin

Åpne CV

Last ned pressebilde
Kilde: Privat
Se alle prosjekter
Publikasjoner
Leisure for All? Municipal Policies for Inclusion of Children and Youth in Organized Leisure Activities – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2023
Kunnskap om virkning og drift av utstyrssentraler. Delrapport 1: Rammevilkår og drift – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2023
Muligheter og utfordringer i digital samskaping – NORCE Norwegian Research Centre 2022
BUA-nettverkets omdømmeundersøkelse: Resultater fra 2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Strategier og tiltak i distriktskommuner og påvirkning på unges etableringsvalg – NORCE Norwegian Research Centre 2022
The Norwegian Survey Data – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Evaluation of the leisure card-pilot in Norway: Report 2 – Institutt for samfunnsforskning 2022
Frivillige organisasjoners arbeid for inkludering av barn og unge: Barrierer, virkemidler og samspill med kommunene i inkluderingsarbeidet – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2022
Frivilligsentralen – fra aktivitetshus til bindeledd i lokalsamfunnet? En casestudie fra Tromøy Frivilligsentral – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Forholdet mellom elevers motivasjon for kroppsøvingsfaget, motivasjonsklima og tilhørighet i kroppsøvingstimene, og deres intensjon om å være fysisk aktive etter endt obligatorisk skolegang – Journal for Research in Arts and Sports Education 2021
Nødvendig med forskningssamarbeid om voldsforebygging i Polen – Khrono.no 2021
Prevention of domestic violence: Literature and document review concerning the prevention of domestic violence, support of family relations and accessibility of services in Norway – Universitetet i Stavanger 2021
A relational perspective on students' experiences of participation in an ‘Interest-based physical education’ programme – European Physical Education Review 2021
Sammen mot utenforskap. Aktiv På Dagtid – NORCE Norwegian Research Centre 2021
NEW Facts 2.0 – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Kartlegging av arbeidsoppgaver ved UiA – NORCE Norwegian Research Centre 2020
The temporal relations of adolescents' basic need satisfaction in physical education and global self-worth – Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP) 2020
Development of basic psychological need satisfaction in physical education - Effects of a two-year PE programme – Journal for Research in Arts and Sports Education 2019
Global Self-Worth among Adolescents: The Role of Basic Psychological Need Satisfaction in Physical Education – Scandinavian Journal of Educational Research 2019
Translating, Reliability Testing, and Validating a Norwegian Questionnaire to Assess Adolescents’ Intentions to be Physically Active After High School Graduation – Sage Open 2015
Students’ self-determined motivation in physical education and intention to be physically active after graduation: The role of perceived competence and identity – Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2014
Se alle publikasjoner på Cristin