Gå rett til innhold
<
<
Nina

Nina Jentoft

Forsker II

nije@norceresearch.no
+47 480 10 539
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Nina Jentoft er seniorforsker ved NORCE (tidligere Agderforskning), hvor hun har vært ansatte siden 2001. Jentoft har tidligere fra 2005-2012 ledet da kalte Samfunnsavdelingen og senere Velferdsgruppen, og har lang erfaring med å være prosjektleder for forskningsprosjekter av ulik størrelse. Jentoft leverte i desember 2018 sin doktorgradsavhandling. Tema for avhandlingen er innovasjon i skolens forebyggende arbeid for å motvirke senere frafall i skole og arbeidsliv. Sentrale tema i den 20 år lange forskerkarrieren har vært inkluderende og ekskluderende mekanismer i arbeidslivet, uførepensjonering og likestilling og levekår. Under denne fanen høre flere nasjonale evalueringer av satsinger/prosjekter i NAVs regi. De siste årene har forskningen hatt sterk fokus på ung uførhet og barn og unges oppvekstvilkår.

Nina Jentoft

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Velferd

Mer info om Nina

Se profil i Cristin

Åpne CV

Last ned pressebilde
Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin