Gå rett til innhold
<
<
Torgeir Uberg Nærland

Torgeir Uberg Nærland

Forsker I

tona@norceresearch.no
+47 56 10 76 40
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Torgeir Uberg Nærland attained his PhD from the University of Bergen, in media studies. His research span from journalism to data visualization to various forms of expressive culture, including music, TVseries and documentary film. In his research, he focuses on both textual and institutional aspects of the media, questions of media- and cultural policy as well as the sociology of media consumption. Much of his research has focused on the significance of media and expressive culture for democracy, including for populism, and also civic dimensions of people’s use of media and culture. Theoretically, he is interested in questions form political and social theory, as well as from cultural sociology. Nærland has in his research also explored the intersections between the media and public services / the welfare state.

Monographies

Moe, H., Hovden, J.F., Ytre-Arne, B., Figenschou, T.U., Nærland, T U., Sakariassen & H., Thorbjørnsrud, K. (2020) Offentlig tilknytning. Mediebruk, demokrati og samfunn. Oslo: Universitetsforlaget.

Journal articles

Ytre-Arne, B., Moe, H. & Nærland, T. (2019) Between ritual and information. Three phases of Norwegian news audiences’ sense-making of the election of Donald Trump. Journalism.

Nærland, T.U (2019) From Pleasure to Politics. Five Functions of watching TV-series for Public Connection. European Journal of Communication

Nærland, T.U (2018) Fictional entertainment and public connection. Audiences and the everyday use of TV-series, Television and New Media, First Published August 31, 2018; pp. 651–669

Nærland, T.U (2017) Altogether now? Symbolic recognition, musical media events and the forging of civic bonds among minority youth in Norway, European Journal of Cultural Studies [Online] 22(1): 78-94

Nærland, T.U. (2016) Colonizing the academy? Organisational mediatisation and public research institutions, MedieKultur. Journal of media and communication research

Nærland, T.U. (2016) Hip hop music and right wing populism in Norway, in De Cleen, B., Nærland, T.U. (eds.) (2016) Expressive culture and rightwing populism in Europe, special issue in JOMEC Journal, Issue 9

Nærland, T.U. (2016) Music, Ideology and Emerging Political Elites: A Survey of Musical Taste and Aesthetic Sensibilities among Young Politicians in Norway, Praktiske Grunde: Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab

Nærland, T.U. (2015) From musical expressivity to public political discourse proper: the case of Karpe Diem in the aftermath of the Utøya massacre, Popular Communication, 13(3).

Nærland, T.U. (2014) Rhythm, Rhyme and Reason: Hip Hop Expressivity as Political Discourse, Popular Music, 33:3

Nærland, T.U. (2014) Hip hop and the public sphere: political commitment and communicative practices on the Norwegian hip hop-scene, Javnost / The public, Vol.21, No. 1.

Larsen, L.O. and Nærland, T.U (2010) Documentary in a culture of clearance: a study of knowledge of and attitudes toward copyright and fair use among Norwegian documentary makers, Popular Communication, Vol. 8, No. 1, 2010

Nærland, T. U (2007) Dansebandfeber!, (Dance band fury!) Replikk 2007(2)


Book chapters

Nærland, T.U (forthcoming) Populism and popular culture: a case for identity-oriented research. In Krämer, B. & Holtz-Bacha, C. (eds) Perspectives on populism and the media. BadenBaden: Nomos

Nærland, T.U. (forthcoming) The political significance of data visualizations: four key perspectives. In Kennedy, H & Engebretsen, M. (red) Data visualization in Society. Amsterdam: University of Amsterdam Press

Nærland, T.U. og Larsen, L.O. (2016) Janne-saken – en analyse av medienes dekning av omsorgssvikt. in D.G Christensen, J. Års & B. Ytre-Arna (eds) Utfallsdemokrati – Hvordan velferdsstaten omformer måten demokratiet fungerer på, Oslo: Universitetsforlaget

Nærland, T.U. og Knudsen, E. (2016) Mediatisering av velferdstjenester? En komparativ analyse av NAV og universitetssektoren. In D.G Christensen, J. Års & B. Ytre-Arna (eds) Utfallsdemokrati – Hvordan velferdsstaten omformer måten demokratiet fungerer på, Oslo: Universitetsforlaget

Nærland, T.U. (2015) Multimodal flow: rytme og retorikk i norsk hip hop. I Bjarne Marcussen (ed) (2015) LYDSPOR. Når musikk møter tekst og bilder, Kristiansand: Portal Forlag

Forsgren, F. og Nærland, T.U.(2015) Myte i blomst: samspillet mellom musikk og bilder i Bruce Conners The White Rose (1965). I Bjarne Marcussen (red)(2015) LYDSPOR. Når musikk møter tekst og bilder, Kristiansand: Portal Forlag

Nærland, T. U. (2012) Musikk og offentlighet. I K.Knapskog, J.F Hovden (eds) Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud. Oslo: Scandinavian Academic Press


Edited books/special issues

De Cleen, B., Nærland, T.U. (eds.) (2016) Expressive culture and rightwing populism in Europe, special issue in JOMEC Journal, Issue 9 (forthcoming)


Dissertations

Nærland, T.U. (2015) Music and the public sphere: Exploring the political significance of hip hop music through the lens of public sphere theory, Ph.D. thesis. Universitetet of Bergen

Nærland, T. U (2007) Dansebandfeber! – En analyse av mediale uttrykk for norsk dansebandkultur. Master thesis, Bergen: Department of information science and media studies, University of Bergen.

Other

Ytre-Arne, Brita; Hovden, Jan Fredrik; Moe, Hallvard; Nærland, Torgeir Uberg; Sakariassen, Hilde; Johannessen, Ingrid Aarseth. (2017). Mediebruk og offentlig tilknytning (Rapport)Universitetet i Bergen, Bergen.

Nærland, T.U (2012) Musikkens politiske dimensjon. Et Intervju med Simon Frith. Norsk
Medietidsskrift
2012(1)

Nærland, T. U. (2009) Psykologisk perfeksjon gjennom eteren. Et intervju med Thomas Johansson.
Norsk Medietidsskrift 2009 (3).

Torgeir Uberg Nærland

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Velferd

Mer info om Torgeir Uberg Nærland

Se profil i Cristin

Åpne CV

Last ned pressebilde
Se alle prosjekter
Publikasjoner
Toward a Sociologically Enriched Understanding of Anti-Media Populism:The Case of Enough is Enough! – International Journal of Communication 2023
Mediated recognition: Identity, respect, and social justice in a changing media environment – Communications 2022
Playful recognition: Television comedy and the politics of mediated recognition – Communications 2022
Beyond representation: Public service media, minority audiences and the promotion of capabilities through entertainment – Poetics 2022
Towards a critical understanding of data visualisation in democracy: a deliberative systems approach – Information, Communication & Society 2021
Sivilsamfunn og integrering. En kunnskapsoppsummering – Institutt for samfunnsforskning 2021
Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities and Citizenship – International Journal of Communication 2020
The political significance of data visualisations: Four key perspectives – 2020
Populism and popular culture: the case for an identity-oriented perspective – 2020
Informerte borgere? Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati – Universitetsforlaget 2019
From pleasure to politics: Five functions of watching TV-series for public connection – European Journal of Communication 2019
Between ritual and information: Three phases of Norwegian news audiences’ sense-making of the election of Donald Trump – Journalism - Theory, Practice & Criticism 2019
Can data visualizations matter for politics? – From numbers to graphics 2019
Har datavisualiseringer noen politisk betydning? – Forskning.no 2018
Kringkastingsrådet, Clemet og Klagekampanjer – VG : Verdens gang 2018
Fictional Entertainment and Public Connection: Audiences and the everyday use of TV-series – Television & New Media 2018
Kringkastingsrådet trenger fornyelse – Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
Mediebruk og offentlig tilknytning: – Universitetet i Bergen 2017
Altogether now? Symbolic recognition, musical media events and the forging of civic bonds among minority youth in Norway – European Journal of Cultural Studies 2017
Journalistiske virkelighetsbilder av velferdsstaten: fremstillingen av det offentlige omsorgsapparatet i «Jannes historie» – 2017
Velferdsstatens institusjoner og nyhetsmediene: en komparativ studie av medieinteraksjon i NAV og universitets- og forskningssektoren – 2017
Right Wing Populism and Hip Hop Music in Norway – JOMEC Journal 2016
Editors' Introduction: Expressive Culture and Populist Radical Right Parties in Europe – JOMEC Journal 2016
Music, Ideology, and Emerging Political Elites: Musical Taste and Aesthetic Sensibilities among Young Politicians in Norway – Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab 2016
Colonizing the academy? Organisational mediatisation and public research institutions – Mediekultur 2016
From musical expressivity to public political discourse proper: the case of Karpe Diem in the aftermath of the Utøyamassacre – Popular Communication - The International Journal of Media and Culture 2015
Myte i Blomst: Samspillet mellom musikk og bilder i Bruce Conners The White Rose – 2015
Flow som politisk retorikk: Lyrisk og rytmisk samspill i Lars Vaulars 'Kem skjøt Siv Jensen' – 2015
Rhythm, rhyme and reason: hip hop expressivity as political discourse – Popular Music 2014
Hip hop and the public sphere: political commitment and communicative practices on the Norwegian hip hop-scene – Javnost - The Public 2014
Se alle publikasjoner på Cristin