Gå rett til innhold
<
<
Kjærsti

Kjærsti Thorsteinsen

Forsker II

ktho@norceresearch.no
+47 56 10 78 54
Tromsø Forskningspark, Sykehusvn 23, 9019 Tromsø

Kjærsti Thorsteinsen har hovedsakelig bakgrunn fra psykologi med en PhD i psykologi (2018), samt bachelor og master i psykologi (2006 og 2009) fra UiT Norges arktiske universitet, men hun har også bachelorgrad i økonomi og administrasjon (2014). Etter doktorgraden gjennomførte hun et treårig postdoktorprosjekt ved UiT (2019-2022) om forholdet mellom frivillighet og livskvalitet. Hennes tidligere forskning omhandler primært motivasjon, opplevelseskvaliteter og livskvalitet med prosjekter på fysisk aktivitet, måloppnåelse, frivillighet og donasjon. I senere tid har hun også vært involvert i prosjekter om maskulinitet, likestilling, vold i nære relasjoner, flyktninghelse, folkehelse, og samproduksjon/samskaping. Thorsteinsen har primært metodisk ekspertise innenfor kvantitativ forskning og har blant annet erfaring med psykologiske eksperiment, (intensive) longitudinelle studier, tversnittsundersøkelser og registerdatastudier. Hun har i tillegg noe erfaring med kvalitativ forskning.

Kjærsti Thorsteinsen

Forskergrupper

Velferd

Mer info om Kjærsti

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin