Gå rett til innhold
<
<
Eugene Guribye

Eugene Guribye

Forsker I, leder Senter for praksisnær forskning

eugu@norceresearch.no
+47 951 61 674
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Eugene Guribye

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Velferd

Mer info om Eugene Guribye

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
“Of course, you get depression in this situation”: Explanatory Models (EMs) among Afghan refugees in camps in Northern Greece. – BMC Psychiatry 2023
"Of course, you get depression in this situation": Explanatory Models (EMs) among Afghan refugees in camps in Northern Greece – BMC Psychiatry 2023
Volunteer centres in Norway – Do they maintain a hub function? – Tidsskrift for samfunnsforskning 2023
Innvandrerperspektiv på sivilsamfunnsdeltakelse: Ulike innvandrergruppers opplevelse av barrierer og suksessfaktorer for deltakelse – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2022
Muligheter og utfordringer i digital samskaping – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Explanatory models of post-traumatic stress disorder (PTSD) and depression among Afghan refugees in Norway – BMC Psychology 2022
Aksjonsforskning som metode for reorientering av velferdssamfunnet. – 2021
Frivilligsentralen – fra aktivitetshus til bindeledd i lokalsamfunnet? En casestudie fra Tromøy Frivilligsentral – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Inquiry-based learning as a tool during transitions in the teacher education program – UNIPED 2021
Sammen mot utenforskap. Aktiv På Dagtid – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Reorientering av velferd gjennom samskapende aksjonsforskning – 2021
Explanatory models and help-seeking for symptoms of PTSD and depression among Syrian refugees – Social Science and Medicine 2021
Frivilligsentralenes kjennetegn og betydning i storbyene – NORCE Samfunn 2020
Samskaping i tiltak mot marin plastforsøpling – NORCE Samfunn 2020
What do immigrants from various cultures think is the best way to cope with depression? Introducing the Cross-Cultural Coping Inventory – Frontiers in Psychology 2020
Portalen: Samskaping i rusomsorgen – Norce Samfunnforskning 2019
Resultatmål i introduksjonsprogrammet for flyktninger – Norce Samfunnsforskning 2019
Våre strender – vår velferd. Strandrydding som inkludering og medborgerskap – Norce Samfunnsforskning 2019
How Does Place Matter to Highly Skilled Migrants? Work/Non-work Experiences of International Physicians in Norway and Sweden – Nordic Journal of Migration Research 2019
Samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammet – NORCE Samfunnsforskning 2019
Aktiv på dagtid: Fra å overleve til å leve igjen – Agderforskning 2018
Elusive Youth: Recruitment Issues in Work to Prevent Radicalization among Immigrant Youth – 2018
Families between Poland and Norway - State of the Art and Introduction – 2018
Two Waves, two contexts: On the changing conditions for social networking among Polish migrants in Norway – 2018
Left to their own devices? : on the role of Polish migrant organisations in Norway – 2018
Escape to the island: International volunteer engagement on Lesvos during the refugee crisis – Journal of Civil Society 2018
Co-creation of linking social capital in ‘Municipality 3.0’. – Journal of Civil Society 2018
Vocational identity development among unaccompanied refugee minors – International Journal of Intercultural Relations 2017
Mot bedre viten om barns beste – www.nrk.no/ytring 2017
Tamil Diaspora-driven Development Aid: Towards an Understanding of Context, Networks and Historical Changes – Forum for Development Studies 2017
Mot ‘Kommune 3.0’? – Agderforskning 2016
Developing a sustainable business model in a changing economy – 2016
Barn som pårørende i minoritetsfamilier – 2015
Refugee Children: Ambiguity in Care and Education – 2014
Life in Exile Before and During a Crisis in the Country of Origin – 2014
‘White Tigers’: Researcher Roles in Relation to Linking Social Capital within Tamil Voluntary Associations in Norway – Journal of Refugee Studies 2013
'Quislings': Barriers to Linking Social Capital Amongst Members of Pro-Liberation Tigers of Tamil Eelam Non-Governmental Organizations in Norway in a Post-Conflict Situation – Journal of Civil Society 2013
Gjennomførbarheten av kurs i mestring av belastning for kulturelle minoriteter : – Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2012
Norsk og tamilsk. Livskvalitet og sosial integrasjon. Flerkulturelle oppvekstmiljøer. Arbeidsnotat – Nasjonalt Folkehelseinstitutt 2011
"No God and no Norway": collective resource loss among members of Tamil NGO's in Norway during and after the last phase of the civil war in Sri Lanka – International Journal of Mental Health Systems 2011
Sacrifice as coping: a case study of the cultural-political framing of traumatic experiences among Eelam Tamils in Norway – Journal of Refugee Studies 2011
Communal proactive coping strategies among Tamil refugees in Norway. A case study in a naturalistic setting – International Journal of Mental Health Systems 2011
Med døren på gløtt. Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn – Universitetet i Bergen 2011
Forebygging av bortvalg – en undersøkelse blant minoritetselever i videregående skole – Arendal Innvandrerråd 2009
Knutepunkter: Organiseringen av samarbeidsbaserte mestringsstrategier blant tamilske flyktningforeldre i Norge – 2009
Beyond Culture: A Review of Studies on Refugees and Mental Health Services in Norway – Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 2008
Firedobbeltdrapet – Dagbladet 2007
Gode hjelpere – Notam 2007
Man føler seg maktesløs som foreldre: foresattes kontakt med hjelpeapparatet – Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2005
Foresattes opplevelser av kontakt med hjelpeapparat og skole: En undersøkelse av materiale fra Barn i Bergen undersøkelsens fase 2 – Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion vest 2005
Se alle publikasjoner på Cristin