Gå rett til innhold
<
<
Eugene

Eugene Guribye

Forsker I, leder Senter for praksisnær forskning

eugu@norceresearch.no
+47 951 61 674
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

De siste tiårene har jeg samarbeidet mye med offentlige aktører og frivillige organisasjoner i anvendte regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter om samskaping og inkludering. Forskningen har blant annet bidratt til å utvikle den etter hvert mye omtalte samskapingsplattformen Med hjerte for Arendal, rettet et kritisk blikk på hvordan vi måler integrering av flyktninger, undersøkt hvordan man jobber på tvers av sektorer mot marin plastforsøpling, og en hel del annet.

Jeg sitter i styret for Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor INNOFF, og er en av vertene for podcasten Fremtidens kommuner om innovasjon i kommunene. Fra 2021-2022 var jeg også utnevnt medlem av Arbeidsinnvandrerutvalget.

Jeg har min PhD fra Universitetet i Bergen der min avhandling handlet om kollektive mestringsstrategier blant flyktninger, og gjennomførte min postdoc ved Folkehelseinstituttet. Jeg har også tidligere vært avdelingsleder for velferdsforskning i Agderforskning og vært aktiv i frivillige organisasjoner som Våre Strender og Agder Gorj Utvikling.

Eugene Guribye

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Velferd

Mer info om Eugene

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin