Gå rett til innhold
<
<
Milfrid

Milfrid Tonheim

Forsker I

mito@norceresearch.no
+47 56 10 76 32
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er Forsker I ved NORCE Helse og samfunn og har en Dr.philos. grad fra HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen. Dr.philos. arbeidet var en studie av reintegrering av tidligere jentesoldater i den Demokratiske Republikken Kongo, og hadde tittelen A troublesome transition: Social reintegration of girl soldiers returning ‘home’. Jeg er også Professor i sosialt arbeid ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet.

Jeg har primært forsket på barn og unge som opplever eller har opplevd krig, vold, overgrep, omsorgssvikt og migrasjon. For tiden leder jeg VAM-prosjektet 'Home and (dis)continuity: Foster care for children with migrant backgrounds (HoMi)' med finansiering fra NFR til februar 2025. I tillegg er jeg forsker i NordForsk-prosjektet 'Relational wellbeing in the lives of refugee young people in Finland, Norway and the UK (The Drawing Together Project)' som ledes av Prof. Ravi Kohli ved University of Bedfordshire. Jeg benytter i hovedsak kvalitativ metode i min forskning, som fokusgrupper, narrative intervjuer og kunstbasert forskning og metodikk. Jeg er også involvert i frivillig arbeid som prosjektleder for Utdanning for barn rammet av krig gjennom stiftelsen Buddies - https://www.vierbuddies.no/

Milfrid Tonheim

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Velferd

Mer info om Milfrid

Se profil i Cristin

Åpne CV

Last ned pressebilde
Se alle prosjekter
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt