Gå rett til innhold
<
<
Milfrid

Milfrid Tonheim

Forsker I

mito@norceresearch.no
+47 56 10 76 32
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er Forsker I ved NORCE Helse og samfunn og har en Dr.philos. grad fra HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen. Dr.philos. arbeidet var en studie av reintegrering av tidligere jentesoldater i den Demokratiske Republikken Kongo, og hadde tittelen A troublesome transition: Social reintegration of girl soldiers returning ‘home’. Jeg er også Professor i sosialt arbeid ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet.

Jeg har primært forsket på barn og unge som opplever eller har opplevd krig, vold, overgrep, omsorgssvikt og migrasjon. For tiden leder jeg VAM-prosjektet 'Home and (dis)continuity: Foster care for children with migrant backgrounds (HoMi)' med finansiering fra NFR til februar 2025. I tillegg er jeg forsker i NordForsk-prosjektet 'Relational wellbeing in the lives of refugee young people in Finland, Norway and the UK (The Drawing Together Project)' som ledes av Prof. Ravi Kohli ved University of Bedfordshire. Jeg benytter i hovedsak kvalitativ metode i min forskning, som fokusgrupper, narrative intervjuer og kunstbasert forskning og metodikk. Jeg er også involvert i frivillig arbeid som prosjektleder for Utdanning for barn rammet av krig gjennom stiftelsen Buddies - https://www.vierbuddies.no/

Milfrid Tonheim

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Velferd

Mer info om Milfrid

Se profil i Cristin

Åpne CV

Last ned pressebilde
Se alle prosjekter
Publikasjoner
De andres barn – Dagbladet 2022
«Redde for å miste, redde for å kreve, redde for å være vanskelige»: Relasjonen mellom barneverntjenesten og slektsfosterhjem – Tidsskriftet Norges Barnevern 2021
Hjelp til å avdekke vold og overgrep mot barn og unge – en evaluering av konsultasjonsteam – NORCE Norwegian Research Centre 2019
“We felt completely left to ourselves.” Foster parents' views on placement disruption. – Child & Family Social Work 2019
Improving decision-making in care order proceedings: A multijurisdictional study of court decision-makers' viewpoints – Child & Family Social Work 2018
Repair, stigmatisation or tolerance? Former girl soldiers' experience of their 'homecoming' – Conflict, Security and Development 2017
The role and function of spokesperson in care order proceedings: A cross-country study in Finland and Norway – Children and Youth Services Review 2017
Deliberative decision-making on the Norwegian County Social Welfare Board The experiences of expert and lay members – Journal of Public Child Welfare 2016
Improving the care order decision-making processes: viewpoints of child welfare workers in four countries – Human service organizations, management, leadership & governance 2016
Rehabilitation and Social Reintegration of Asylum-seeking Children Affected by War and Armed Conflict – Misjonshøgskolens forlag 2015
Genuine social inclusion or superficial co-existence? Former girl soldiers in eastern Congo returning home – International Journal of Human Rights 2014
Reintegrering av tidligere barnesoldater: Fra teori til praksis – Internasjonal Politikk 2014
"Who will comfort me?" : stigmatization of girls formerly associated with armed forces and groups in eastern Congo – International Journal of Human Rights 2012
De holder pusten og ber til Gud – Bergens Tidende 2011
Where Are the Research Gaps? Reviewing Literature on Former Girl Soldiers’ Reintegration in the African Context – 2010
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt