Big Data

Sist oppdatert: 20. feb. 2020

Fagfeltet “big data” opererer på data som ikke kan lagres, prosesseres og analyseres med tradisjonelle metoder med tanke på IT-utstyr og programvare. Bakgrunnen for dette kan være datasettets størrelse, hastigheten som data må prosesseres med, og/eller den innebygde kompleksiteten i datasettet.

I arbeidet med Big data brulker vi metoder fra datavitenskap, kunstig intelligens, maskinlæring og statistikk. Løsninger som implementeres i praksis stiller krav til kunnskap innen både IT, e-infrastruktur og programmering. Det er et multidisiplinært fagfelt som også tar i bruk kunnskap fra fagdomenet som analyseres, i tillegg til big data feltet selv. Den data-fokuserte analysen kan muliggjøre at ny kunnskap og innsikt etableres.

NORCE utfører forskning og utvikling knyttet til flere aspekter av big data, fra drift og utvikling av en Hadoop/Spark big data klynge, via “middleware” programmering, til kunstig intelligens, maskinlæring og statistikk.

Prosjekter

Aktuelt