Big Data

Sist oppdatert: 5. des. 2019

Big data er et begrep som blir brukt om analysen av store og komplekse datasett som i tillegg ofte er ustrukturerte. Forskningsfeltet kan også involvere kombinasjonen av ulike typer datasett, som for eksempel strømmedata fra sensorer med fakta-tabeller i databaser. Metodene som blir brukt kommer fra felt som kunstig intelligens, statistikk, maskinlæring og informatikk. Forskningen er multidisiplinær og bruker både kunnskap innenfor et spesifikt forskningsdomene samt kunnskap om datastrukturer og hvordan en best kan utføre intelligent data prosessering for å komme frem til ny kunnskap og innsikt. Ved NORCE har vi både forskning og utvikling innen dette feltet samt drift av en Apache Hadoop basert Big Data beregnings- og lagringsklynge.

Aktuelt