<
<
Velferdsforskning

Velferdsforskning

FoU, evalueringer og teoriutvikling

Forskningsgruppen er flerfaglig sammensatt fra disipliner som sosialantropologi, folkehelsevitenskap, samfunnsøkonomi og administrasjon- og organisasjonsvitenskap. Vi utfører FoU-oppdrag, nasjonale og europeiske forsknings- og innovasjonsprosjekter, samt samarbeids- og samskapingsprosjekter i partnerskap med sentrale aktører og interessenter i velferdsfeltet. Gruppen representerer en solid bredde i forskningstilnærminger, og kan tilby en spennvidde fra empirinær og praksisforankret FoU, til evalueringsoppdrag og teoriutviklende bidragsforskning.

Våre forskere er lokalisert i Kristiansand, Bergen og Stavanger.

Kontaktperson
Trond Stalsberg Mydland

Velferdsforskning Forskningsleder Velferd - Kristiansand

trmy@norceresearch.no

+47 480 10 549

Møt forskerteamet
Hilde Danielsen

Forsker I - Bergen
hida@norceresearch.no
+47 56 10 76 05

Irina Erdvik

Forsker II - Kristiansand
irer@norceresearch.no

+47 466 97 850

Nina Jentoft

Forsker II - Kristiansand
nije@norceresearch.no

+47 480 10 539

Siv Merete Kjenes Arnesen

Seniorforsker - Kristiansand
siar@norceresearch.no

+47 994 76 499

Torgeir Uberg Nærland

Forsker I - Bergen
tona@norceresearch.no
+47 56 10 76 40

Bente Berget

Forsker II - Kristiansand
bebe@norceresearch.no

+47 934 23 402

Eugene Guribye

Forsker I, leder Senter for praksisnær forskning - Kristiansand
eugu@norceresearch.no

+47 951 61 674

Frederikke Jarlby

Stipendiat - Bergen
frja@norceresearch.no
+47 56 10 73 07

Helge L. Tvedt

Forsker II - Stavanger
hetv@norceresearch.no
+47 51 87 52 98

Milfrid Tonheim

Forsker I - Bergen
mito@norceresearch.no
+47 56 10 76 32

Forskningstemaer vi har fokus på

Se alle prosjekter

Aktuelt

Når skolen ikke klarer å møte elevenes behov blir alternative læringsarenaer et pusterom i en hektisk hverdag

Aktuelt

Flere med rusrelaterte utfordringer har kommet i arbeid eller utdanning etter hjelp fra 'likepersoner'