Gå rett til innhold
<
<
Marin økologi

Marin økologi

Miljøovervåking og miljørisiko

Våre forskere bidrar med kunnskap for å oppnå bærekraftig forvaltning av naturressurser og miljøet.

  • Vi utvikler kunnskap om ulike miljøgifter og studerer hvordan økosystemer påvirkes av menneskelig aktivitet, klimaendringer og forurensning.
  • Vi utvikler metodikk og teknologi for å overvåke kyst, fjord og hav og gruppen drifter NORCE sin marine forskningsstasjon i Mekjarvik.
  • Vi evaluerer miljørisiko og jobber med våre partnere i industri og forvaltning for å sikre kunnskapsbasert beslutningsstøtte.

Ta gjerne kontakt med oss om du vil samarbeide med oss.

Kontaktperson
Helena Hauss

Marin økologi Forskningsleder Marin Økologi - Mekjarvik

heha@norceresearch.no
+47 51 87 55 02

Møt forskerteamet

Adrián Jaén-Gil

Forsker III - Mekjarvik
adja@norceresearch.no
+47 51 87 54 98

Adriana Krolicka

Forsker II - Mekjarvik
adkr@norceresearch.no
+47 51 87 55 35

Alan Le Tressoler

Driftsingeniør Marin økologi - Mekjarvik
alle@norceresearch.no
+47 51 87 55 18
+47 911 85 813

Alessio Gomiero

Forsker II - Mekjarvik
algo@norceresearch.no
+47 51 87 55 46
+47 48681305

Andrea Bagi

Forsker II - Mekjarvik
anba@norceresearch.no
+47 51 87 55 47

Einar Bye-Ingebrigtsen

Forsker - Bergen
eiby@norceresearch.no
+47 56 10 74 05
+47 411 23 824

Elisa Ravagnan

Sjefsforsker - Bergen
elra@norceresearch.no
+47 51 87 55 34

Farhan Khan

Forsker II - Bergen
fakh@norceresearch.no
+47 56 10 74 40

Gunhild Bødtker

Seniorforsker - Bergen
gubo@norceresearch.no
+47 56 10 71 08

Leon Moodley

Sjefsforsker - Mekjarvik
lemo@norceresearch.no
+47 51 87 55 06

Renee Katrin Bechmann

Forsker II - Mekjarvik
rebe@norceresearch.no
+47 51 87 55 10

Thierry Baussant

Sjefsforsker - Mekjarvik
thba@norceresearch.no
+47 51 87 55 03

Thierry Chopin

Forsker I - Bergen
thch@norceresearch.no

Veslemøy Navrestad

Overingeniør Marin økologi - Mekjarvik
vena@norceresearch.no
+47 51 87 54 99

Se alle prosjekter

Testsentre og laboratorier