Gå rett til innhold
<
<
Einar

Einar Bye-Ingebrigtsen

Forsker

eiby@norceresearch.no
+47 56 10 74 05
+47 411 23 824
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Einar Bye-Ingebrigtsen

Divisjon

Klima og miljø

Mer info om Einar

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Marin Overvåking Hordaland – Sammendragsrapport 2019–2022 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Kartlegging av mikroplastkilder i urbant miljø fra land til sjø - kilder, mengder og spredning – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Marin Overvåking Hordaland - Statusrapport 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Marin Overvåking Hordaland – Statusrapport 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Marin Overvåking Hordaland – Statusrapport 2019 – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Significant taxon sampling gaps in DNA databases limit the operational use of marine macrofauna metabarcoding – Marine Biodiversity 2020
Marin Overvåking Hordaland - Samlerapport 2016-2018 – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Overvåking av makroalgesamfunn i fjordområdene i Hordaland - 2018 – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen i 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Overvåking av makroalgesamfunn i fjordområdene i Hordaland i 2017 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2018
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering – NORCE Norwegian Research Centre AS 2018
Har fjordene på Vestlandet blitt mer sårbare? – Forskning.no 2018
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering – NORCE LFI 2018
Seasonal and annual variability in the phytoplankton community of the Raunefjord, west coast of Norway from 2001-2006 – Marine Biology Research 2018
Temporal changes in benthic macrofauna on the west coast of Norway resulting from human activities – Marine Pollution Bulletin 2018
Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2016 - Årsrapport 2016 – Uni Research AS 2017
Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2016 - Sammendragsrapport 2011-2016 – Uni Research AS 2017
Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015 - Årsrapport 2015 – Uni Research AS 2016
Akvakulturanalyse for Sunnhordland og ytre Hardanger, med fokus på laks og regnbogeaure – Hordaland Fylkeskommune 2015
Resipientundersøkelse ved Årabrot, 2015 – Uni Research AS 2015
Strømmålinger i Sørfjorden i Hardanger – Uni Research AS 2015
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Fosså i Hjelmeland kommune, 2015 – Uni Research AS 2015
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Munkholmen i Tysvær kommune, 2015 – Uni Research AS 2015
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Storoksen i Askøy kommune, 2015 – Uni Research AS 2015
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Rongøy i Øygarden kommune, 2015 – Uni Research AS 2015
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Bjelkavik i Suldal kommune, 2014 – Uni Research AS 2015
Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Storebø i Austevoll kommune, 2014 – Uni Research AS 2015
Marin overvåkning Rogaland - Statusrapport april 2015 – Uni Research AS 2015
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Djupevik i Finnøyfjorden, Finnøy kommune, 2013 – Uni Research AS 2014
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Bastli i Jøsenfjorden, Hjelmeland kommune i 2013 – Uni Research AS 2014
MOM-C undersøkelse fra lokalitet Langavika i Hjelmeland kommune 2013 – Uni Research AS 2014
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Kobbavik i Finnøy kommune 2013 – Uni Research AS 2014
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Sveholmane i Flora kommune, 2013 – Uni Research AS 2014
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Sørebø i Høyanger kommune, 2013 – Uni Research AS 2014
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Langøyna Ø i Tysvær kommune, 2014 – Uni Research AS 2014
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Ånnaholmane i Askvoll kommune, 2014 – Uni Research AS 2014
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Aldøyna i Askvoll kommune, 2014 – Uni Research AS 2014
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Kalvøya N i Askvoll kommune, 2014 – Uni Research AS 2014
MOM-C undersøkelse fra lokalitet Onarøy i Tysnes kommune, mars 2014 – Uni Research AS 2014
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Djupevika i Kvinnherad kommune, mars 2014 – Uni Research AS 2014
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Skorpo NV i Kvinnherad kommune, mars 2014 – Uni Research AS 2014
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Ådnøy i Sandnes kommune, 2014 – Uni Research AS 2014
MOM C-undersøkelse fra lokalitet Skåtholmen i Fusa kommune, 2014 – Uni Research AS 2014
Marinbiologisk miljøundersøkelse ved AS Sævareid Fiskeanlegg Fusa kommune, 2014 – Uni Research AS 2014
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt